ReportAir Magazin

Légtechnikai rendszerelemek a gyöngyösi orvostechnológiai üzemegységben

Minden igényt kielégítő légtechnikai rendszerelemek a gyöngyösi orvostechnológiai üzemegységben

A B. Braun Medical Magyarország Orvostechnológiai Kft. gyöngyösi telephelyén új üzemegységet épített gyártókapacitás-bővítés céljából, a létesítménybe pedig számos légtechnikai rendszerelemet szállított az Airvent Légtechnikai Zrt. is. A külön­böző funkcióval bíró terek eltérő igényeinek biztosításának érdekében kiépült a tisztateres gyártótér és az ehhez kapcsolódó irodák, öltözők szellőzési rendszere, a technológiai elszívás, a melegítőkonyha és a veszélyesanyag-tároló szellőzése, a kazán­ház levegőellátása, a trafóhelyiségek hűtése, az épület hő- és füstelvezető rendszere, valamint a vészszellőztetés.

 

A tisztaterek szellőztetése

A fent említett tisztaterek és a hozzájuk kapcsolódó helyiségek szellőzését az előírt szigorú követelményeknek megfelelő légkezelő gépek biztosítják.

Technológiai elszívás

Az üzemben jellemzően extrudálás, fröccsöntés és fúvás, ezenkívül automata és kézi szerelés zajlik. Előbbi munkafolyamatok helyi elszívást igényelnek, míg a szerelésnél helyi és központi elszívás biztosítja, hogy a használt oldószerek, segédanyagok párolgó gőzei ne kerüljenek a dolgozók szervezetébe. Egy 4000 m²-es gyártóegységben 232 asztalt helyeztek el, amelyek elszívása tisztatéregységre vetítve összesen 27 840 m³/h. A légcsatorna­rendszer ezt tisztaterenként két-két ponton gyűjti össze és vezeti el a kültérbe. A tisztaterekben az extruder, a fröccsöntő és az automata gépek (összesen 65 darab) esetén az asztalelszíváson túl helyi elszívás is szükséges, tisztatéregységre vetítve 13 000 m³/h.
A technológiai elszívást az Airvent által szállított kültéri elhelyezésű tetőventilátorok biztosítják, tisztaterenként három-három darab. A tisztaterekben és a hozzájuk kapcsolódó helyi­ségekben fontos kritérium volt, hogy a levegő elszívása a padlószinthez minél közelebb történjen – meggátolva ezáltal, hogy a szennyeződések a tartózkodási zónában lebegjenek. A tervező egyedi megoldásként az Airvent PFGR elárasztásos padlóelemeit (138 darabot) használta, amelyek kialakításuknak és könnyű tisztíthatóságuknak köszön­hetően (frontlapjuk levehető) tökéletesen megfelelnek a célnak.

Az irodák és az egyéb, kapcsolódó terek szellőzése

A szellőzést forgódobos hővisszanyerővel ellátott légkezelő berendezés biztosítja. A rendszer részeként az elszívás és az egyenletes levegőbefúvás Airvent gyártmányú anemosztátokkal, elárasztásos elemekkel (PFGR) és mennyezeti befúvókkal (PETI+TLR) történik.

A melegítőkonyha szellőztetése 

A helyiség frisslevegő-ellátása egy befúvó légkezelő gép által, az álmennyezetbe épített befúvóelemeken keresztül biztosított. Annak érdekében, hogy a konyhai szagok ne juthassanak vissza a többi helyiségbe, a konyhai ernyőkön keresztül elszívott levegőt az Airvent CTHT F400/2h tetőventilátorai dobják ki az épület fölé. A légcsatorna elzsírosodását, illetve a szabadba kibocsátott levegő zsírokkal, olajokkal terhelését az ernyőkbe épített zsírfogók hivatottak meggátolni.

A veszélyesanyag-tároló szellőztetése

A vegyszertároló helyiségben általánosan ötszörös légcsere biztosított, azonban a térben kialakuló veszélyes koncentráció esetén – a beépített toluolérzékelő műszernek köszönhetően – tízszeres, túlnyomásos szellőztetés lép működésbe.

HCTT és TH-MIXVENT tetőventilátorok, TCBT EX robbanásbiztos axiális csatornaventilátor, FDMR és FDMB tűzcsappantyúk

Balról jobbra: HCTT és TH-MIXVENT tetőventilátorok; TCBT EX robbanásbiztos axiális csatornaventilátor; FDMR és FDMB tűzcsappantyúk

A kazánház levegőellátása  

A kazánok az égéshez szükséges friss levegőt a tetőbe épített felépítményeken keresztül veszik, amit (6000 m³/h) az Airvent TCBT/6-560/H ATEX típusú robbanásbiztos csőventilátora biztosít. A levegő átöblíti a teret, és távozik a tetőfelépítményeken keresztül. A kazán­helyiségben vészszellőzés üzemel, a ventilátort gázveszély-érzékelő vezérli.

Trafóhelyiségek hűtése 

A földszinti 22 kV-os trafóhelyiségeket és a felettük található, 0,4 kV-os főelosztó helyiséget hűteni kell, ezt a feladatot az Airvent HCBT/4-450H típusú fali axiális ventilátorai látják el. Helyiségenként két ventilátort építettek be, amelyek a helyiségek alatt kialakított, a szabadba kivezetett aknákon szívják a levegőt – át a trafóhelyiségeken –, és dobják ki a szabadba. A fordulatszámuk a helyiségek hőmérséklete alapján automatikusan szabályozott. A fő­elosztó helyiség külső falába beépített két ventilátor túlnyomás alá helyezi a teret, a levegő a helyiség végében található, szervizajtókba épített esővédő rácsokon keresztül távozik, így hűtve és átszellőztetve a helyiséget. Ezek is a helyiség hőmérséklete alapján változtatják a fordulatszámukat. 

Hő- és füstelvezetés

Az épületben a beépítés jellege miatt számos olyan helyiség található, amely menekülési útvonal, viszont a természetes légpótlása és/vagy füstelvezetése nem biztosítható. A fekete terekben található helyiségekben a füstmentesítés tetőventilátorokkal és füstmentesítő zsalukkal történik. Ahol csak elszívásra van szükség, ott a ventilátorok 400 °C-ra alkalmas kivitelűek (THGT F400/2h), ahol befúvásra is szükség van, ott tetőre telepített, normál kivitelű Airvent tetőventilátorokat építettek be. Tekintettel arra, hogy a tervezett tisztaterek nyomás alatt lesznek, az e terek füstelszívását és frisslevegő-pótlását szolgáló csatornákat minősített, légmentesen zárt tűzvédelmi csappantyúkkal (FDMR és FDMB tűzcsappantyúk) kellett lezárni. Ezek a 90 perces tűzállóságú szervomotorokkal szerelt csappantyúk a tűzjelzőközpontba vannak bekötve.


A cikk Katona László épületgépész szakági tervezőnek a projekthez készített kivitelezési tervdokumentációja alapján készült.