Általános szerződési feltételek

Érvényes 2019. december 2-től

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az AIRVENT Légtechnikai Zrt. (6000 Kecskemét, Belsőnyír 150., a továbbiakban: „AIRVENT” vagy „Szolgáltató”) által forgalmazott Termékek („Termék” vagy „Termékek”) értékesítése kapcsán bármilyen formában és módon megkötött adásvételi szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket és az alábbiak szerint meghatározott Webáruház használatára vonatkozó felhasználási szabályokat tartalmazza.

Jelen ÁSZF kiterjed tehát

 • Az AIRVENT által üzemeltetett www.airvent.hu weboldalon („Weboldal”) működő internetes webáruház (a továbbiakban: „Webáruház”) útján valamint
 • Az egyéb módon (személyesen, telefonon, e-mailben, a továbbiakban együttesen: „Egyéb Mód”) létrejött szerződésekre.

 

I. – A Szolgáltató adatai

A Weboldalon megvásárolható és az AIRVENT által Egyéb Módon forgalmazott valamennyi termék értékesítője:

Cégnév: AIRVENT Légtechnikai Zrt.
Székhely: 6000 Kecskemét, Belsőnyír 150.
Fióktelepei: 1103 Budapest, Kőér utca 3/B; 4026 Debrecen, Irinyi u. 20.; 9700 Szombathely, Zanati út 4.
Cégjegyzékszám: 03-10-100246
Nyilvántartásba vevő bíróság megnevezése: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 11577047-2-03
E-mail: webshop@airvent.hu
Telefonszám: +3676 481 650
Faxszám: +3676 329 496


Az AIRVENT Weboldala részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:

Cégnév: nGroup Szoftverfejlesztő Kft.
Székhely: 1146 Budapest, Thököly út 162. (14-es csengő)
Weboldal: www.netpeople.hu
E-mail: info@netpeople.hu​
Telefonszám: +361 373 0875

II. – Általános tudnivalók, jogi felhívás

 1. Az AIRVENT Termékeit a Webáruházban és Egyéb Módon történő értékesítés útján is megvásárolhatják mind fogyasztónak minősülő természetes személy vásárlók ("Magánszemély Vásárló"), mind pedig vállalkozások ("Céges vásárló") (Magánszemély Vásárló és Céges Vásárló a továbbiakban együttesen: "Vásárló").
 2. Megrendelés leadására kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.
 3. Az AIRVENT által forgalmazott Termékek kereskedelmi célú továbbértékesítése – eltérő megállapodás hiányában - nem megengedett.
 4. Az AIRVENT szállítást kizárólag magyarországi címre vállal teljesíteni.
 5. Az AIRVENT törekszik a Weboldalon található információkat, tájékoztatásokat teljes körűen és helytállóan megadni. Az esetleges elírásból eredő károkért az AIRVENT a felelősségét kizárja.
 6. A Weboldalon és a Webáruházban megjelenített termékképek illusztrációnak minősülnek, ezért a Termék és a kép közötti esetleges eltérésért az AIRVENT felelősséget nem vállal.
 7. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Weboldal teljes tartalma és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, szoftverek és más részek szellemi tulajdonjogi védelem alatt állnak, és ezek kizárólagos jogosultja az AIRVENT.

III. – Szerződéskötés általános szabályai 

1. A Vásárló megrendelését az alábbi módokon jogosult leadni:

 • Webáruházban (a továbbiakban „Online szerződéskötés”);
 • E-mailben;
 • Telefonon;
 • Személyesen;
 • Egyéb írásbeli módon (az e-mail, telefon, személyes és egyéb írásbeli módon történő szerződéskötés együttesen „Egyéb Módon történő szerződéskötés”).
   

2. Az AIRVENT kijelenti, a Vásárló pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Szolgáltató és a Vásárló között, abban az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, a köztük létrejött jogviszony alapja túlnyomórészt az elektronikus együttműködés (Termékek megrendelése online vagy e-mailben történő kapcsolattartás útján).

3. Az AIRVENT a megrendeléseket nem köteles elfogadni, jogában áll a megrendeléseket részben vagy egészben teljesíteni, kivéve, amennyiben a Vásárló a részteljesítést kizárta.

4. Az AIRVENT fenntartja a jogát arra, hogy amennyiben Vásárlónak korábbi vagy folyamatban lévő megrendeléseiből eredően lejárt tartozása áll fenn az AIRVENT-tel szemben, úgy az újabb megrendelés elfogadását mindaddig visszautasítsa, illetve a fennálló megrendelések teljesítését felfüggessze, amíg a Vásárló a tartozását nem rendezi, vagy – saját döntése szerint - az új megrendelést kizárólag előre fizetés mellett fogadja el. Lejárt tartozás esetén az AIRVENT jogosult ezen kívül a Vásárló részére nyújtott kedvezményeket is megvonni.​

IV. – Webshop használata

Az AIRVENT Weboldalán történő megrendelés regisztrációval és regisztráció nélkül is lehetséges.

Az egyéni kedvezménnyel rendelkező Vásárlók azonban e kedvezményeiket csak regisztrált Vásárlóként, ügyfélfiókjukba bejelentkezve leadott megrendelés esetén érvényesíthetik.

1. Webshop regisztráció

A Vásárló jogosult a Weboldalon személyes ügyfélfiókot létrehozni. Az ügyfélfiók célja a Vásárló azonosítása, számlázási és szállítási adatainak, egyéni kedvezményeinek rögzítése és a számlázás során ezek érvényesítése, Vásárlói élmény fokozása Termékek Kedvencként történő megjelölésével és ekként későbbi visszakeresésük elősegítésével.

2. A Regisztráció menete

2.1. A Weboldal Regisztráció menüjében a Vásárló megadja a megjelölt személyes adatait és a vonatkozó négyzet bejelölésével azoknak az Adatkezelési Tájékoztató szerinti kezeléséhez hozzájárul, valamint a jelen ÁSZF-et elfogadja, majd a „Regisztrálok” gombra kattintva a regisztrációját elküldi.

2.2. A regisztráció az azt visszaigazoló, a Vásárló megadott e-mail címére küldött levélben szereplő linkre kattintással véglegesíthető. A link 48 óráig aktív, ezt követően a regisztráció folyamatát az elejéről kell kezdeni az adatok bevitelével.

2.3. A Vásárló a regisztrációját bármikor megszüntetheti az ügyfélfiók „Regisztráció törlése” menüpont alatt.

2.4. Az AIRVENT jogosult visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a Vásárló valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs adatlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a regisztráció célja nem a Webáruház rendeltetésszerű használata. Az AIRVENT jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a Weboldal, Webáruház használata (böngészés, illetve megrendelés) esetén a Vásárló részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.

3. Az ügyfélfiók használata

3.1. A regisztrációval létrehozott ügyfélfiókba a Vásárló bármikor beléphet a regisztráció során megadott e-mail címe és jelszava felhasználásával.

3.2. Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott adatokat a valóságnak megfelelően frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. A korábban rögzített adatok megváltoztatására regisztrált Vásárló esetén a bejelentkezés után, az ügyfélfiókban van lehetőség. Az adatok megváltoztatása a már elküldött megrendelések adatait nem módosítja. Az adatmódosítással kapcsolatos további kérése, kérdése esetén kérjük, forduljon az AIRVENT-hez.

3.3. A Vásárlói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) biztonságát az AIRVENT az Adatkezelési tájékoztatóban leírtaknak megfelelően biztosítja. Ezen adatokat a Vásárló köteles titokban tartani, illetve a Vásárló maga is köteles megelőzni az ügyfélfiókjához történő jogosulatlan hozzáféréseket. Ennek keretében különösen köteles arra ügyelni, hogy bejelentkezést követően a rendszert ne hagyja felügyelet nélkül, az ügyfélfiókból annak használatát követően kijelentkezzen. Figyelem, a böngésző bezárásával a kijelentkezés nem valósul meg automatikusan. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszóval bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az AIRVENT-et. Az AIRVENT az illetéktelen személyeknek az ügyfélfiókokhoz való hozzáféréséből eredő károkért csak akkor felel, ha az illetéktelen hozzáférés az AIRVENT adatvédelmi rendszerének hibája miatt merült fel.

4. Kedvenc termékek

A bejelentkezett Vásárló a Szív ikonra kattintással megjelölheti az általa elmenteni kívánt Termékeket, amely az ügyfélfiók Kedvencek menüjéből kereshetők vissza. Ismételt kattintással a megjelölés visszavonható.

5. Termék megrendelés menete

5.1. A megrendelni kívánt Terméket a Termék adatlapján elhelyezett Kosár ikonra kattintással tudja a Vásárló az előzetesen beállított darabszámban a Kosarába helyezni. A Termék Kosárba helyezésekor a jobb felső sarokban megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a Kosarába. Az információs ablak bezárásával vagy az oldal információs ablakon kívüli részére kattintással a Vásárló tovább folytathatja a vásárlást vagy a Kosár gombra kattintva a Kosárba léphet.

5.2. Ha a Vásárló a vásárlás folytatását választotta, akkor a Kosár tartalmát bármikor ellenőrizheti az egérmutató Kosár ikonra való húzásával, egy felugró ablak segítségével. E felugró ablakban a „Kosár” feliratra kattintva juthat el virtuális Kosarához, és kezdheti el a megrendelés folyamatát.

5.3. A Kosár megnyitásával a Vásárló megjelenítheti a Kosár tartalmát, azt módosíthatja. A Termékek kiválasztásának folyamatát a Vásárló bármikor megszakíthatja, a Kosárba helyezett Termékeket korlátozás nélkül törölheti, vagy módosíthatja.

5.4. A Kosár tartalmának véglegesítését követően a Vásárlónak a „Kasszához” feliratra kattintva a megjelenő felületen lehetősége van a megrendelői adatok megadására. Amennyiben a Vásárló korábban az ügyfélfiókjába bejelentkezett, megrendelői adatait a rendszer betölti, ezeket ellenőrizheti. Nem regisztrált Vásárlók átnavigálhatnak a regisztrációs felületre vagy regisztráció hiányában is jogosultak vendégként leadni a megrendelést. Vendégként történő vásárlás esetén a Vásárló köteles a megrendelő űrlapot hiánytalanul kitölteni.

5.5. A Vásárló a ”Tovább az adatellenőrzéshez” gombra kattintással egy, a megrendelését összesítő oldalra jut, ahol le tudja ellenőrizni a megadott adatok helyességét, illetve a Kosár tartalmát, a választott átvételi módot. Ha a Vásárló módosítani szeretne a megrendelésen vagy az adatokon, azt visszalépést követően teheti meg.

5.6. Amennyiben a Vásárló az adatok és a Kosár tartalmát ellenőrizte, a „Vásárlás" gombra kattintással véglegesíti megrendelését és bankkártyás fizetés esetén átlép a banki fizetési felületre.

5.7. A megrendelést az AIRVENT csak akkor fogadja be, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi kötelező mezőt maradéktalanul kitölti, az ÁSZF-t és az Adatkezelési Tájékoztatót elfogadja. (Ha a Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap az AIRVENT-től.)

5.8. A megrendelés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Vásárló felel. Az AIRVENT kizárja mindenfajta felelősségét, amely a Weboldalon / Webáruházban megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Vásárló kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a Weboldalon / Webáruházban.

5.9. A megrendelés elküldését követően a Vásárló nem jogosult módosítani a megrendelni kívánt Termékkel kapcsolatos feltételeket (pl. a kiválasztott Termékek körét, mennyiségét, stb.). Amennyiben a megrendelést követően merül fel bármilyen módosítási igény, úgy a Vásárlónak fel kell vennie a kapcsolatot az AIRVENT-tel.

5.10. A megrendelés fentiek szerinti elküldése a Vásárló részéről ajánlatnak minősül, amely a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy az AIRVENT a Vásárló ajánlatát elfogadta, és a szerződés létrejönne.

6. Megrendelés feldolgozása

6.1. Az AIRVENT a rendelés beérkezése után automatikusan egy kézhezvétel megerősítését tartalmazó elektronikus levelet küld, amely azt igazolja, hogy a Vásárló rendelését az AIRVENT megkapta; ez azonban nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását, csupán annak megerősítését, hogy a megrendelés az AIRVENT-hez beérkezett.

6.2. A szerződés a Vásárló és az AIRVENT között a megrendelés AIRVENT általi elfogadásával jön létre. Az AIRVENT a megrendelés elfogadásáról külön e-mailben küld visszaigazolást a megrendelés beérkezését követő legkésőbb 3 munkanapon belül a Vásárló által a megrendelés során megadott e-mail címre.

6.3. Ha a visszaigazolás 3 munkanapon belül nem érkezik meg a Vásárló részére, akkor a Vásárló ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Vásárlót nem köti a megrendelés és nem köteles a Termék átvételére.

6.4. Az AIRVENT fenntartja a jogot, hogy „Raktáron” lévőként feltüntetett, ám időközben elfogyott, hiányos, vagy nem utánrendelhető termékre a szerződéskötést visszautasítja, amelyről a Vásárlót értesíti, az esetleges teljesített fizetés visszautalása mellett.

6.5. Amennyiben a „Rendelhető”- ként feltüntetett Termék nem beszerezhető a megjelölt szállítási határidőben, de legfeljebb 7 napon belül, az AIRVENT jogosult a már megkötött szerződéstől elállni, amelyről a Vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul visszautalja az AIRVENT.

6.6. A megrendelés visszautasítása vagy az AIRVENT elállása folytán a Vásárló az AIRVENT-tel szemben semmilyen jogcímen további igényt érvényesíteni nem jogosult.

6.7. A Webshop-on keresztül létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett megrendelési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket az AIRVENT a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

V. – Egyéb Módon történő szerződéskötés

 1. Egyéb Módon történő szerződéskötés esetén a Termék megvásárlására irányuló szerződés a megrendelés AIRVENT általi visszaigazolásával vagy ennek hiányában a megrendelésnek megfelelő teljesítésével jön létre. Az AIRVENT által a megrendelés alapján kiállított és a Vásárlónak eljuttatott számla vagy díjbekérő is a Megrendelés Visszaigazolásának minősül.
 2. A Vásárló haladéktalanul köteles az AIRVENT-tel közölni, amennyiben a megrendelés visszaigazolása és a megrendelés között eltérést tapasztal. Ilyen jelzés hiányában vagy a Vásárló számla vagy díjbekérő szerinti teljesítésével a Felek között a szerződés a visszaigazolásban foglaltak szerint jön létre.
 3. A teljesítési határidőt/határnapot az AIRVENT határozza meg a Vásárló igényeinek figyelembevételével. Amennyiben a Vásárló az AIRVENT által megadott teljesítési határidőt/határnapot a Megrendelés Visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül nem kifogásolja, úgy azt akként kell tekinteni, hogy azt elfogadta, és a felek között a teljesítési határidő tekintetében a megállapodás létrejött.
 4. A megadott teljesítési határidő a kereskedelmi, műszaki és fizetési feltételek kölcsönös elfogadása utáni időponttól számítandó. Ezen időpontot követően a Vásárló részéről bejelentett bármilyen műszaki és mennyiségi változtatás módosíthatja az elfogadott határidőt, melyről az AIRVENT tájékoztatja a Vásárlót. Amennyiben a Vásárló a teljesítési határidő módosítása miatt 3 munkanapon belül kifogással nem él, úgy azt akként kell tekinteni, hogy a módosított határidőt elfogadta.
 5. Ha a Vásárló a megrendeléshez kötött kötelezettségeit (előleg, lejárt tartozás kiegyenlítése) késedelmesen teljesíti, úgy ez a gyártási és ezáltal a teljesítési határidő megváltoztatását vonhatja maga után, amelyre a fenti pontban foglaltak megfelelően irányadóak.
 6. Amennyiben az Egyéb Módon megkötött szerződés tárgya a Megrendelő által megadott műszaki dokumentáció alapján egyedi Termék legyártása, úgy ezen Termékek működőképességéért, használhatóságáért, az esetleg felmerülő licenc és jogvitákért a felelősség Megrendelőt terheli.

VI. – A vételár

 1. A Weboldalon vagy az egyéb árajánlatokban szereplő árak magyar forintban kerülnek megadásra és az általános forgalmi adót tartalmazzák, kivéve az Egyéb Módon történő értékesítés során Céges Vásárlók részére kiadott árajánlatot, amely utóbbiban az árak nettó összegben (Áfa nélkül) kerülnek feltüntetésre. Ez azonban az általános forgalmi adó fizetési kötelezettségeket nem érinti.
 2. A Termékek feltüntetett vételára nem tartalmazza az esetleges szállítás, csomagolás, összeszerelés, beüzemelés költségeit, így azok az AIRVENT székhelyén vagy - a Felek erre vonatkozó megállapodása esetén - valamely fióktelepén történő személyes átvételre vonatkoznak.
 3. Az AIRVENT az esetleges árváltoztatás jogát fenntartja. 
  a. A Weboldalon mindig az aktuálisan érvényes ár kerül feltüntetésre. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel együtt lép hatályba, és az a már leadott megrendeléseket nem befolyásolja.
  b. Egyéb Módon történő értékesítés esetén a Vásárlóval már közölt ajánlatot az AIRVENT az ajánlatban rögzített ideig köteles fenntartani kivéve, amennyiben az árváltoztatást az AIRVENT tevékenységén kívül eső, az árajánlat közlésekor nem ismert tényező indokolja (pl. árfolyam-, vámtarifa-, adó-, illetékváltozás, állami beavatkozás, stb.).
 4. Amennyiben időszaki akciós ár kerül bevezetésre, az AIRVENT teljes körűen tájékoztatja a Vásárlókat az akció időtartamáról és részleteiről.
 5. Amennyiben az AIRVENT minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldalon vagy a kiadott árajánlatban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, az AIRVENT nem köteles a Terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

VII. – Fizetési feltételek, tulajdonjog fenntartás

1. Fizetési határidő

1.1. A Webáruházban történő megrendelés során bankkártyás fizetés választása esetén a vásárlás végösszege a megrendelés leadásával egyidejűleg esedékes, annak teljesítése a megrendelés érvényességének feltétele. Utánvéttel történő fizetés választása esetén a fizetés a Termék(ek) átvételével egyidejűleg esedékes.

1.2. Egyéb módon történő szerződéskötés esetén a fizetési határidő - eltérő megállapodás hiányában - 8 nap.
1.2.1. A vételár fizetési határidejét a Termék Vásárló általi esetleges átvételi késedelme nem érinti.

1.2.2. Fizetési késedelem esetén a Vásárló a törvényes mértékű késedelmi kamat, valamint Céges Vásárlók a behajtási költségátalány megfizetésére kötelesek.

1.2.3. Amennyiben a Vásárló 15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, és fizetési kötelezettségének az AIRVENT részéről ezt követően küldött, 8 napos póthatáridőt tartalmazó felszólítása ellenére sem tesz hiánytalanul eleget, az AIRVENT jogosult az érintett szerződéstől és a Vásárlóval fennálló összes, még nem teljesült szerződésétől is elállni. Az AIRVENT jelen pont szerinti elállása esetén a Vásárló köteles az általa esetlegesen előzetesen átvett Termékeket az elállás közlésétől számított 5 napon belül az AIRVENT részére visszaszolgáltatni, és ezen túlmenően köteles a fizetési késedelemmel érintett bruttó összeg 20%-val egyező mértékű meghiúsulási kötbért is fizetni. Amennyiben a Vásárló a Terméket hiánytalan, sértetlen állapotban, eredeti csomagolásában nem tudja visszaszolgáltatni, a Termék ellenértékét köteles az AIRVENT részére megtéríteni.
1.3. A vételár az AIRVENT bankszámláján történő jóváírással tekintendő megfizetettnek.

2. Előleg

Egyéb módon történő értékesítés esetén az AIRVENT fenntartja a jogot arra, hogy speciális termék gyártása vagy bruttó 300.000.- Ft összeghatár feletti megrendelés esetén a vételárból előleget kérjen.

3. Tulajdonjog fenntartás

3.1. A Termék tulajdonjogát az AIRVENT a vételár teljes kifizetéséig fenntartja.

3.2. Ha a Termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, azzal a Termékkel kapcsolatos kárveszély átszáll a Vásárlóra, aki emellett teljes felelősséggel tartozik az AIRVENT irányába az általa okozott károk tekintetében.

3.3. Megrendelő a Termékkel a tulajdonjog fenntartás ideje alatt nem jogosult rendelkezni, ekként azt nem terhelheti meg, nem adhatja biztosítékba és nem adhatja tovább, valamint köteles az ARIVENT-et minden olyan eseményről értesíteni, mely a Termék minőségét ill. állapotát vagy a tulajdonjogát érinti vagy veszélyezteti.

4. Fizetési módok

4.1. A Termékek vételárának kifizetése a Webáruházban történő vásárlás esetén bankkártyával vagy utánvéttel, illetve személyes átvétel esetén készpénzpénzzel vagy bankkártyával történhet. Egyéb Módon történő vásárlás esetén átutalással, átvételkor készpénzzel vagy bankkártyával történő fizetést fogadunk el.

4.2. Az AIRVENT egyik fizetési mód esetén sem számít fel vagy állapít meg külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget. A Termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség – ide tartozik például a tranzakciós illeték, külföldi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége – azonban minden esetben a Vásárlót terheli

VIII. – Termékek átvétele, szállítás

 1. A megrendelt Termékek átvétele személyesen az AIRVENT székhelyén vagy - erre vonatkozó megállapodás esetén - a fióktelepei valamelyikén lehetséges, illetve a Webáruházban leadott megrendelés során a Vásárló kiszállítást is igényelhet.
 2. Előre fizetés illetve előleg AIRVENT általi bekérése esetén a Termékek átvételének, illetve kiszállításának feltétele a pénzügyi teljesítés és annak feldolgozása, amelynek megtörténtéről e-mailben és / vagy telefonon, sms-ben kap a Vásárló tájékoztatást.
 3. A Vásárló a Termék átvételére más személyt is meghatalmazhat, illetve a Vásárló által megbízott fuvarozót is a Vásárló áruátvételre jogosult képviselőjének kell tekinteni. E személyek az átvétel során a Vásárló teljes körű képviselőiként járnak el, így az általuk megtett vagy meg nem tett nyilatkozat a Vásárló nyilatkozatának vagy nyilatkozata hiányának minősül.
 4. A teljesítés idejének az a nap minősül, amikor a Vásárló a Terméket átveszi, ennek hiányában az a nap, amelyet az AIRVENT a Megrendelés Visszaigazolásban vagy a készrejelentési értesítőben a termék átvételére nyitva álló határidő utolsó napjaként, vagy a teljesítés napjaként megjelölt.
 5. Személyes átvétel
  5.1. Személyes átvétel esetén a Vásárló köteles - a Megrendelés Visszaigazolás vagy készrejelentési / átvételi értesítő eltérő rendelkezése hiányában - a Raktáron lévő Terméket a Megrendelés Visszaigazolásától, megrendelt, egyedileg gyártott Terméket az átvételi / készrejelentési értesítéstől számított 5 munkanapon belül az AIRVENT székhelyén vagy kikötött fióktelepén átvenni.
  5.1.1. Webáruházban történő vásárlás esetén amennyiben a Vásárló a fenti 5 munkanapos határidőn belül nem jelentkezik a Termékekért, az AIRVENT jogosult a szerződéstől elállni, és a Termékeket más Vásárló részére értékesíteni. Az elállásról a Vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul visszautalja az AIRVENT.
  5.1.2. Egyéb Módon megkötött szerződés esetén
  - Az AIRVENT 15 napos póthatáridőt biztosíthat a Termék átvételére, és a póthatáridő vagy póthatáridő hiányában az 5.1. pont szerinti határidő eredménytelen leteltét követően az AIRVENT jogosult a szerződéstől, illetve annak nem teljesített részétől elállni.
  - Az AIRVENT jelen rendelkezés szerinti elállása esetén a Vásárló köteles továbbá az AIRVENT részére meghiúsulási kötbért fizetni, amelynek összege az át nem vett Termékek bruttó vételára 20%-ának megfelelő összeg.
  - Elállás hiányában a Vásárló köteles az átvételi késedelem minden napja tekintetében késedelmi kötbért fizetni. A késedelmi kötbér napi összege a késedelemmel érintett Termék bruttó (Áfával növelt) vételárának 1%- a azzal, hogy a kötbér teljes összege legfeljebb az érintett megrendelés értékének 20%-a lehet.
  5.2. Az átvétel elmulasztásából vagy késedelméből eredő károk és többletköltségek teljes egészében a Vásárlót terhelik. Az AIRVENT a megrendelt, de át nem vett Termékeket kifejezetten a Vásárló veszélyére és költségére őrzi, és a Termék tárolásával felmerült többletköltségét is jogosult a Vásárlóval szemben érvényesíteni.
 6. Kiszállítás
  6.1. Szállítást – eltérő megállapodás hiányában – kizárólag a Weboldalon történő megrendelés esetén, erre vonatkozó Vásárlói rendelés alapján vállalunk és a szállítás kizárólag magyarországi szállítási címre lehetséges.
  6.2. A szállítás díja a Kosár összeállításakor azonnal, még megrendelés elküldése előtt látható. A kiszállítással kapcsolatban a szállítási díjon felül külön csomagolási és egyéb költség nem kerül felszámításra.
  6.3. Ha ugyanazon Vásárlótól több megrendelés is érkezik, ezek a szállítás díj szempontjából külön kerülnek figyelembevételre.
  6.4. Amennyiben az előzetesen jelzett szállítási idő előreláthatólag nem tartható, az AIRVENT vagy a szállítást végző partnere Önt erről e-mailben, soron kívül fogja tájékoztatni a szállítás várható idejének megjelölésével. Amennyiben a szállítás idejének módosulását az AIRVENT vagy a szállítást végző partnere ilyen módon előre jelzi, akkor a szállítás nem minősül késedelmesnek.
  6.5. A Vásárló kifejezetten vállalja, hogy az általa megjelölt szállítási címen ő maga átveszi a küldeményt, vagy más olyan személy, aki átvételi jogosultságának igazolására be tudja mutatni a rendelésszámot / Visszaigazolást.
  6.6. Ha a megadott címre az első kézbesítés sikertelen, az ismételt kézbesítés érdekében felvesszük a kapcsolatot a Vásárlóval.
  6.7. A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben neki felróható okok miatt a kiszállítás kétszer sikertelen, vagy a Vásárló részére megküldött „Megrendelés visszaigazolás” e-mail vagy Termék beérkezés e-mail beérkezésétől számított 2 héten belüli időpontot a kiszállításra nem tud megjelölni a Vásárló, az AIRVENT jogosult a Szerződéstől elállni. A Vásárló által ilyen okból át nem vett termékek visszaszállításra kerülnek az AIRVENT-hez, amely az AIRVENT számára plusz költséget jelent. Emiatt ilyen esetekben a Termékek már esetlegesen kifizetett ára visszatérítésre kerül és az AIRVENT jogosult eldönteni, hogy a szállítás költsége levonásra kerül-e a visszatérítendő összegből vagy sem.
 7. Minőségi ellenőrzés
  7.1. A Termék mennyiségét és épségét a Vásárló köteles az átadás-átvétellel egyidejűleg nyomban ellenőrizni és a mennyiségi hiányt továbbá a megtekintéssel megállapítható sérüléseket és egyéb látható minőségi hibákat a helyszínen haladéktalanul írásban jelezni. Ennek elmulasztása esetén az AIRVENT az ilyen hibákért nem felel.
  7.2. A Vásárló átvételkor a szállítólevél aláírásával igazolja a termékek átvételét, és hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. Az AIRVENT a szállítólevél aláírása után nem fogad el reklamációt mennyiségi vagy olyan minőségi hiba miatt, amely átvételkor felismerhető lett volna.
  7.3. Szállítás esetén, ha a Vásárló az átvételkor sérülést tapasztal a Terméken, a sérülésekről jegyzőkönyv felvételét kell kérnie. Az egyértelműség kedvéért az AIRVENT rögzíti, hogy a csomagolás sérülése esetén – azaz, ha a Termék sértetlen - semmilyen felelősséggel nem tartozik, és ilyenkor a Vásárló nem kérheti a termék visszavételét.

IX. – A vásárlók elállási joga

1. A Magánszemély Vásárlók elállási joga

1.1. A Magánszemély Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Webshop-on, illetve telefonon, e-mailen keresztül megkötött szerződéstől kivéve:

 • Olyan nem előre gyártott Termék esetén, amelyet a Magánszemély Vásárló utasítása alapján vagy kifejezetten kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Magánszemély Vásárló egyedi igényeire szabtak;
 • Olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • Olyan javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából, amelynél az AIRVENT a Magánszemély Vásárló kifejezett kérésére keresi őt fel.

 

1.2. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amikor a Magánszemély Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megvásárolt Terméket átvette. Ha a Magánszemély Vásárló egyszerre több Terméket rendelt meg, akkor ezek közül egy vagy több, illetve akár az összes tekintetében is elállhat a Szerződéstől. Amennyiben több Termék esetén azok átvételi időpontja eltérő, a 14 napos elállási határidő a teljes szerződés vonatkozásában az utoljára átvett Termék átvételétől számítódik.

1.3. A Magánszemély Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja, illetve a szerződés megkötését megelőzően a szerződéskötésre irányuló ajánlatát visszavonhatja.

1.4. A Magánszemély Vásárló elállási nyilatkozatából egyértelműen ki kell derülnie, hogy mely Termék(ek)re vonatkozóan gyakorolja elállási jogát.

1.5. Ha a Magánszemély Vásárló az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az AIRVENT-hez (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek bármelyikére:

Postai cím: AIRVENT Zrt., 6000 Kecskemét, Belsőnyír 150.
E-mail: webshop@airvent.hu

Vásárlóink erre a célra alkalmazhatják termék visszaküldés oldalunkat is.

Termék visszaküldés oldalunk linkjét megtalálja honlapunk láblécében.

1.6. A Magánszemély Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. A nyilatkozat elküldési idejét a Magánszemély Vásárlónak kell bizonyítania.

1.7. Az AIRVENT e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését.

1.8. Elállás esetén a Magánszemély Vásárlónak gondoskodnia kell a Termék mihamarabbi visszajuttatásáról. A Terméket eredeti, sértetlen állapotban és hiánytalan mennyiségben kell a számlával együtt visszajuttatnia az AIRVENT székhelyére (6000 Kecskemét, Belsőnyír 150.) indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt igazoltan elküldi a Terméket. A Magánszemély Vásárló kérésére az AIRVENT gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a visszaszállítás költsége a Vásárlót terheli. A Fogyasztó erre irányuló igényét az elállási nyilatkozaton jelezheti.

1.9. Ha a Magánszemély Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az AIRVENT visszatéríti a Magánszemély Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállítás költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Magánszemély Vásárló az AIRVENT által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során az AIRVENT az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Magánszemély Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Magánszemély Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést az AIRVENT mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a Terméket, vagy a Magánszemély Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg azonban az AIRVENT-et a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a Terméket maga fuvarozza vissza.

1.10. A Magánszemély Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget az AIRVENT az elállási joggal érintett Termék vételárának visszatérítése során érvényesítheti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonhatja. Ennek elmaradása esetén az AIRVENT fenntartja jogát arra, hogy az értékcsökkenés megtérítését később követelje. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett Termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

2. A Céges Vásárlók elállási joga

2.1. Az AIRVENT a Céges Vásárlók részére nem biztosítja a Magánszemély Vásárlókat megillető elállási jogot.

X. – Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

1. Kellékszavatosság

1.1. A Vásárló az AIRVENT hibás teljesítése esetén az AIRVENT-tel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

1.2. A Vásárló - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igénnyel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az AIRVENT-nek - a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a szavatossági igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet; vagy
 • Ha az AIRVENT a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, illetve ha a Vásárlónak a kijavításhoz / kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az AIRVENT költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy elállhat a Szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

1.3. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az AIRVENT adott okot.

1.4. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az AIRVENT-tel közölni. Magánszemély Vásárló esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül, míg Céges Vásárló esetén 1 héten belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

1.5. Céges Vásárló a szerződés teljesítésétől számított egy éves, Magánszemély Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

1.6. A Vásárló kellékszavatossági igényét az AIRVENT-tel szemben érvényesítheti.

1.7. Magánszemély Vásárló esetén a teljesítéstől számított hat hónapon belül felfedezett hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt, kivéve, ha ez a Termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A vélelem fennállása esetén az AIRVENT-et terheli annak bizonyítása, hogy a hiba a Termék átadás-átvételét követően következett be, és így azért nem tartozik kellékszavatossággal. Magánszemély Vásárlók 6 hónapon túl közölt és a Céges Vásárlók által bármikor közölt igény esetén a Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy a Termékben a hiba már az átadás-átvételkor megvolt. A Vásárló köteles továbbá minden esetben bizonyítani, hogy a Terméket az AIRVENT-től vásárolta és mikor.

1.8. A Vásárlót terhelő bizonyítási kötelezettség esetén a Vásárló köteles a kellékszavatossági igénybejelentéssel egyidejűleg az állítását megalapozó bizonyítékokat az AIRVENT rendelkezésére bocsátani, valamint köteles az érintett Termék AIRVENT általi megvizsgálását lehetővé tenni. Az AIRVENT vállalja, hogy a szavatossági igényt haladéktalanul, lehetőség szerint 15 napon belül kivizsgálja.

2. Termékszavatosság

2.1. A Magánszemély Vásárló a Termék hibája esetén - választása szerint – az előzőek szerint meghatározott kellékszavatossági igény helyett az alábbi termékszavatossági igényt érvényesítheti.

2.2. A Termék a termékszavatossági igény szempontjából akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

2.3. Termékszavatossági igényként a Magánszemély Vásárló kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

2.4. Termékszavatossági igényét a Magánszemély Vásárló a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

2.5. Termékszavatossági igényét a Magánszemély Vásárló kizárólag a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Magánszemély Vásárlónak kell bizonyítania.

2.6. A gyártó (forgalmazó) mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy

 • A Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • A hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • A Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania a fentiek közül.

2.7. Az AIRVENT felhívja a figyelmet arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Magánszemély Vásárló a gyártóval (forgalmazóval) szemben érvényesítheti.

3. Jótállás (garancia)

3.1. Az AIRVENT a jogszabályon alapuló kötelező jótállás keretén kívül az általa gyártott vagy forgalmazott Termékekre 1 év jótállást vállal. Az AIRVENT által forgalmazott, de más által gyártott Termékek esetén az AIRVENT által vállalt jótállás a gyártói jótállásban foglalt feltételekhez igazodik, amennyiben azok az itt rögzítetteknél szigorúbb feltételeket, korlátozásokat írnak elő (pl. 1 évnél rövidebb jótállási időtartam, beüzemelésre, karbantartásra vonatkozó előírások betartása, stb.).

3.2. Az egyes Termékre vonatkozó jótállás részletes feltételeit a vonatkozó jótállási jegy részletesen tartalmazza.

3.3. A jótállási határidő a Termék Vásárló részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést az AIRVENT vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

3.4. Az AIRVENT által vállalt jótállási jogokat a termék tulajdonosa a jótállási idő végéig az AIRVENT-nél közvetlenül a jótállási jeggyel, illetve számlával érvényesítheti. Az AIRVENT által forgalmazott, más által gyártott Termékekre vállalt gyártói jótállást a Vásárló közvetlenül a gyártóval szemben érvényesítheti.

3.5. Az AIRVENT által vállalt jótállás a légkezelő és a folyadékhűtő berendezések kivételével az AIRVENT székhelyén vagy telephelyén érvényesíthető (telephelyi garancia). A légkezelő és folyadékhűtő gépek bevizsgálása, javítása az üzemeltetés helyén történik, illetve szükség esetén e kategóriába tartozó gépek szállításáról az AIRVENT gondoskodik (helyszíni garancia). Telephelyi jótállás esetén a Terméknek az AIRVENT telephelyére történő szállítási költsége a Vásárlót terheli. Helyszíni jótállás esetén pedig, amennyiben a jótállási igény megalapozatlannak bizonyul, a jótállási igényt érvényesítő személy köteles az AIRVENT részére az általa végzett helyszíni kiszállás költségét megtéríteni a kiszállás idején hatályos „AIRVENT szerviz díjtáblázat” szerint.

3.6. A Systemair gyártmányú folyadékhűtő-hőszivattyú-freecooler termékkör esetén a jótállás feltétele, hogy a berendezés beüzemelését Systemair képzéssel rendelkező szakemberek végezzék. Az ilyen képesítéssel rendelkező szakemberekről az AIRVENT kérés esetén tájékoztatást nyújt. A jótállás további feltétele a rendszeres karbantartás erre jogosult, Systemair képzéssel rendelkező szakemberek által történő igazolt elvégzése.

3.7. Az AIRVENT a jótállási kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a Termék Vásárló részére való átadását követően keletkezett, így például, ha a hiba

 • Szakszerűtlen, illetve a beüzemelési tájékoztatótól eltérő üzembe helyezésből (amelyet nem az AIRVENT vagy megbízottja végzett);
 • Túlterhelésből, erőszakos külső behatásból, sérülésből, beázásból, helytelen tárolásból, rongálásból, a Vásárló által végzett szállítás során;
 • A használati-kezelési útmutatótól eltérő vagy egyéb okból rendeltetésellenes használatból, szakszerűtlen szerelésből;
 • Valamint egyéb nem gyártási eredetű okból fakad, illetve azt elemi kár, természeti csapás okozta, vagy
 • Ha a kötelezően előírt karbantartási, beállítási munkákat a Terméken nem végezték el (pl. szűrő tisztítás, vagy előírt olaj ill. kenőanyag hiánya, stb.).

3.8. A Termékek beüzemelési tájékoztatójában foglaltak figyelmen kívül hagyása esetén a Termékre vonatkozó jótállás nem érvényesíthető.

3.9. Nem terjed ki a jótállás a kopó-fogyó alkatrészekre és tartozékokra, a rendeltetésszerű használat természetes következményeként bekövetkezett elhasználódásra (pl. biztonsági berendezések, így különösen füstelszívó ventilátorok, füst- és tűzcsappantyúk vonatkozásában, illetve szűrők telítődése, stb.). Ezekre az alkatrészekre és tartozékokra csak a gyártáskor már meglévő hibák esetén érvényes a jótállás.

3.10. A villanymotor működtetésű berendezésekre vonatkozóan a jótállás feltétele, hogy a beüzemelést végző személy a beüzemelési jegyzőkönyvet kitöltse, olvasható nevével és pecsétjével ellássa.

3.11. Nem felel továbbá az AIRVENT, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett.

3.12. Megalapozott jótállási igény esetén az AIRVENT a termék javítását vállalja. A jótállási igény AIRVENT-tel történő közlését követően az AIRVENT a termék bevizsgálását, a hiba javítását késedelem nélkül megkezdi, a javítás határideje azonban az azonosított meghibásodás jellege és a szükséges alkatrészek rendelkezésre állásától, beszerzés esetén a szállítási határidőtől nagymértékben függ. Az alkatrészek beszerzésének határideje az AIRVENT-en kívülálló körülmény, ezért arra vonatkozóan az AIRVENT a felelősségét kizárja. Az AIRVENT vállalja azonban, hogy mindenkor törekszik a javításnak a körülmények által lehetővé tett legrövidebb idő alatti teljesítésére.

3.13. A Vásárlót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a kellék- és termékszavatossági jogoktól függetlenül is megilletik.

XI. – Panaszkezelés

A Vásárló esetlegesen felmerülő panaszát, problémáját az AIRVENT fenti elérhetőségein szóban vagy írásban közölheti.

 • Írásbeli panaszát az AIRVENT 15 napon belül kivizsgálja, és arra írásos választ ad a Vásárló által megadott e-mail vagy postai címre.
 • A szóbeli panaszt az AIRVENT azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a szóbeli panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az AIRVENT a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és a panaszt 15 napon belül írásban megválaszolja a Vásárló által megadott email vagy postai címre.

XII. – Igényrendezés

Az AIRVENT mindent elkövet annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdések tárgyalás útján rendezésre kerüljenek.

1. Békéltető Testület

Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a Magánszemély Vásárló a felmerülő fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat.

A Magánszemély Vásárló belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában az AIRVENT székhelye szerinti békéltető testület rendelkezik illetékességgel. A Magánszemély Vásárló erre irányuló kérelme alapján az előzőekben írtak szerint illetékes békéltető testület helyett a Magánszemély Vásárló kérelmében megjelölt békéltető testülethez is benyújtható a kérelem. Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Az AIRVENT-et a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Az AIRVENT székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf.228
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538

További békéltető testületek elérhetőségeit megtalálja a kormany.hu honlapon.

2. Online vitarendezés

A Magánszemély Vásárlónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszának bíróságon kívüli rendezését online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről.

3. Bírósághoz fordulás

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése a Vásárló bírósághoz fordulhat.

Az AIRVENT esetleges jogviták esetére kiköti – hatáskör függvényében - a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét

XIII. – Egyebek

 1. Az AIRVENT nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex-szel.
 2. Az AIRVENT az esetleges kártérítési felelősségét kizárja, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítési igényeket, amennyiben az életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapuló, valamint az olyan egyéb károkat, amelyek az AIRVENT szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából erednek.
 3. Az AIRVENT megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért felelősségét kizárja.
 4. Az AIRVENT nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
 5. A Weboldalon adott esetben találhatóak olyan linkek is, amelyek az AIRVENT-től független, harmadik személyek által üzemeltetett más weboldalakra mutatnak, illetve hirdetések, amelyek nem az AIRVENT szolgáltatásaival kapcsolatosak. Az ilyen linkek, illetve hirdetések elhelyezése nem jelent az AIRVENT által az adott weboldal, szolgáltatás tartalmával kapcsolatban vállalt bárminemű szavatosságot vagy garanciát, így az AIRVENT az ilyen idegen weboldalakért és azok tartalmáért, valamint szolgáltatásokért mindennemű felelősséget kifejezetten kizár.
 6. A jelen ÁSZF érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik az ÁSZF többi rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.
 7. Abban az esetben, ha bármi, amit a Weboldal tartalmaz ellentétes vagy össze nem férő a jelen ÁSZF-el, ez utóbbi élvez elsőbbséget, kivéve, ha jogszabály ezt nem teszi lehetővé.
 8. Az ÁSZF bekezdéseinek címei kizárólag tájékoztató jellegűek és nem befolyásolják a rendelkezések értelmezését vagy szerkezetét.
 9. Amennyiben az AIRVENT nem érvényesíti a jelen ÁSZF bármely rendelkezését, úgy az nem jelent lemondást a rendelkezés, illetve a benne foglalt jog jövőbeni érvényesítéséről.
 10. Az itt nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.
 11. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. Az AIRVENT fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse a Vásárlók megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá a Weboldal tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje. Amennyiben az AIRVENT módosítja az ÁSZF-t, minden esetben annak módosított változata kerül a Weboldalon megjelenítésre, és a módosulás tényéről az AIRVENT a Weboldalon keresztül értesíti a Vásárlókat. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

Kecskemét, 2019. december 2.
Airvent Légtechnikai Zrt.