Tele2 Arena

Tele2 Arena jest sztokholmskim wielofunkcyjnym stadionem z zamykanym dachem. Airvent zaprojektował i dostarczył dysze dalekiego zasięgu (ArenaJet) o średnicy 800 mm i wydajności 16000 m³/h przy niskim (30 dBA) poziomie emitowanego hałasu.

Arkusz danych projektu

Lokalizacja

Sztokholm, Szwecja

Projekt

Tele2 Arena

Rodzaj zabudowy

Hala sportowa

Data

2013

Produkty

ArenaJet

Tele2 Arena
Tele2 Arena
Tele2 Arena
Tele2 Arena