Budynki publiczne

Obecnie większość nowych budynków użyteczności publicznej jest zaprojektowana tak, aby osiągnąć najwyższy możliwy poziom oceny energetycznej, co powinno zagwarantować zarówno ekonomiczną eksploatację, jak i komfortowy, dobrze wentylowany obiekt przez cały rok. Jest to możliwe tylko dzięki kreatywnym rozwiązaniom, które zwiększają funkcjonalność i możliwości systemów klimatyzacji i wentylacji, zmniejszając jednocześnie zużycie energii poprzez ciągłe dostosowywanie parametrów pracy do warunków wewnętrznych i zewnętrznych.

Obecnie, pomimo rosnącego zapotrzebowania na zrównoważone i energooszczędne rozwiązania, systemy klimatyzacji i wentylacji w wielu budynkach publicznych nadal nie uwzględniają częstych zmian warunków wewnętrznych i zewnętrznych oraz zapewniają stały przepływ powietrza niezależnie od rzeczywistego zapotrzebowania Ostatnie analizy w budynkach użyteczności publicznej, biurach, szkołach itp. wskazują, że obłożenie (dzienne) wynosi maksymalnie około 80%, przy średniej wynoszącej od 45 do 60%. Niestety niezintegrowany i nie automatycznie kontrolowany system HVAC funkcjonuje nieefektywnie przez większą część roku.

W celu wydajnej i opartej na zapotrzebowaniu pracy dowolnego systemu wentylacyjnego wymagany jest całkowicie zautomatyzowany system sterowania z wyraźnymi funkcjami optymalizacyjnymi dostosowujący się do stale zmieniających się warunków wewnętrznych i zewnętrznych. Naszym celem jest zapewnienie idealnego klimatu w pomieszczeniu, we właściwym miejscu i we właściwym czasie, a także zmniejszenie intensywności wentylacji, gdy pewne strefy w budynku nie są chwilowo użytkowane. Dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu w opracowywaniu i produkcji tradycyjnych produktów HVAC stworzyliśmy innowacyjne, sterowane popytem rozwiązania sprzętowe i programowe, które bezproblemowo integrują się z naszymi produktami HVAC. Dzięki rozwiązaniu Air + jesteśmy w stanie reagować i dostosowywać się do tych wymagań.

Powiązane produkty

Centrale wentylacyjne


Nasze centrale z serii Plex wyposażone w sterownik CA-Plex zostały aprojektowane w taki sposób, aby pełnić wiodącą rolę w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Więcej →

Belki chłodzące


Belki chłodzące są urządzeniami klimatyzacyjnymi typu indukcyjnego, przeznaczonymi przede wszystkim do wentylacji, chłodzenia i / lub ogrzewania budynków, gdzie potrzebny jest komfortowy klimat i indywidualna kontrola pomieszczenia. Więcej →

Produkty dystrybucji powietrza


Dysponujemy szeroką gamą produktów do dystrybucji powietrza, które idealnie nadają się do wentylacji budynków użyteczności publicznej i budynków komercyjnych. Są to nawiewniki, wywiewaniki, kratki liniowe i nawiewniki szczelinowe oraz skrzynki rozprężne. Więcej →

Rozwiązania VAV


Regulatory powietrza o zmiennej objętości są optymalne dla zastosowań w obiektach, w których wydajność musi być połączona z komfortem, takimi jak szkoły, budynki komercyjne, biura i inne miejsca publiczne. Więcej →

Automatyka


System zarządzający wentylacją A+ jest w stanie objąć swoim zasięgiem całą sieć wentylacyjną i klimatyzacyjną w budynku i sterować nią w sposób maksymalnie energooszczędny. Więcej →