Wentylacja mieszkalna

W dzisiejszych nowoczesnych budynkach dobra jakość powietrza w pomieszczeniach jest niezbędna, zarówno dla samego budynku, jak i dla jego mieszkańców. Osiągnięcie optymalnego z ekonomicznego punktu widzenia poziomu wentylacji w naszych domach jest możliwe tylko dzięki centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła, dobremu systemowi dystrybucji powietrza i energooszczędnemu systemowi sterowania. Przyjazne dla użytkownika rozwiązania firmy Airvent zostały zoptymalizowane pod kątem zastosowań mieszkaniowych i przyczyniają się do zapewnienia dobrze wentylowanego, oszczędnego i zdrowego środowiska domowego.

Home ventillation

Centrale wentylacyjne

Jeśli dom lub apartament jest wyposażony w centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła, możliwe jest uzyskanie idealnie zrównoważonej wentylacji. Głównym zadaniem centrali wentylacyjnej jest automatyczne i inteligentne zapewnienie zdrowego, komfortowego i energooszczędnego klimatu wewnętrznego dla konkretnego budynku i jego mieszkańców. Wentylatory nawiewny i wywiewny o niskim poborze mocy jednocześnie dostarczają świeże i przefiltrowane powietrze zewnętrzne oraz usuwają zużyte na zewnątrz. Centrala wentylacyjna wyposażona jest również w obrotowy lub przeciwprądowy odzysk ciepła, dwa wysokiej jakości filtry i zintegrowane sterowanie automatyczne. Zaletą zrównoważonej wentylacji jest wysoki poziom komfortu, odpowiedni poziom tlenu oraz redukcja szkodliwych oparów i innych zapachów, które mogą przedostawać się z zewnątrz. Dzięki naszym inteligentnym rozwiązaniom automatycznego sterowania możemy zagwarantować zdrowe i świeże powietrze a także oszczędność energii.

Oszczędności

Ponieważ jesteśmy ludźmi , do życia jest nam niezbędny tlen przez cały dzień, zwłaszcza gdy jesteśmy w pomieszczeniu. Ale ponieważ żyjemy w wysoce mobilnym społeczeństwie i spędzamy dużą część naszego czasu poza naszymi domami, praca naszych systemów wentylacyjnych ze 100% wydajnością przez cały dzień to strata energii. Aby obniżyć koszty eksploatacji systemy wentylacyjne muszą być tak energooszczędne, jak to możliwe, bez kompromisów w zakresie dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach. Airvent zapewnia wiele trybów pracy sterowanych inteligentnym sterownikiem centrali wentylacyjnej w pierwszej kolejności. Centrale wentylacyjne Airvent są również wyposażone w układy odzysku ciepła, które są w stanie odzyskać do 95% energii cieplnej z powietrza wywiewanego. Jednak to, czego nie można mierzyć zyskami finansowymi, to czystsze, zdrowsze środowisko, wyższy komfort oraz bardziej relaksujący sen.

Zdrowe środowisko wewnętrzne

Około 50 procent czasu w naszym życiu spędzamy w naszych domach, dlatego obecność komfortowego klimatu wewnętrznego ma duży wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie. Każdego dnia narażamy się na niepożądane dla zdrowia efekty takie jak zanieczyszczone powietrze zewnętrzne, hałas, kurz, pyłki i ładunki zarodników a także zanieczyszczenia chemiczne, radon, drobny pył, lotne związki organiczne, które mogą również prowadzić do astmy, alergii i innych chorób. Nawet obecność drugiego człowieka ma szkodliwy wpływ na jakość klimatu wewnętrznego, ponieważ zwiększają on wilgotność i poziom CO₂ w pomieszczeniu. Wyższe poziomy CO₂ są odpowiedzialne za ból głowy, pogarszającą się koncentrację, zmęczenie i niskiej jakości sen. W nowoczesnych szczelnych budynkach wystarczająca ilość świeżego powietrza może być zapewniona skutecznie za pomocą centrali wentylacyjnej. Seria urządzeń wentylacyjnych Airvent tworzy zdrowe i komfortowe środowisko w domu jednocześnie oszczędzając energię.

Szukaj etykiety energetycznej!

Zgodnie z rozporządzeniem UE 1254/2014 o wymaganiach dotyczących urządzeń wentylacyjnych, muszą być one oznaczone specjalną etykietą efektywności energetycznej. Ta etykieta musi zawierać najważniejsze informacje o produkcie: nazwę producenta lub markę; model lub typ; klasyfikację energetyczną produktu zgodnie z obliczeniami efektywności energetycznej; poziom mocy akustycznej dB (A) zaokrąglony do najbliższej wartości; maksymalny przepływ powietrza w m³/h (przy ciśnieniu zewnętrznym 100 Pa).

Co rozumiemy pod pojęciem wentylacji mechanicznej?

Podstawowa wentylacja mechaniczna bez odzysku ciepła

Najbardziej podstawową wentylacją mechaniczną jest zamontowanie wentylatora wyciągowego w łazience / toalecie. Wentylator wywiewa ciepłe powietrze wewnętrzne na zewnątrz, co może powodować utratę do 1,4 kW ciepła na godzinę. Wentylator powietrza wywiewanego może pracować bardziej wydajnie, jeśli występuje stały dopływ powietrza zewnętrznego (np. przez nawiewniki ścienne, wbudowany dyfuzor powietrza itp.), Ale świeże powietrze dostarczane w taki sposób jest zimne lub ciepłe (zależnie od pory roku), a przede wszystkim zanieczyszczone. W konsekwencji wzrasta zawartość kurzu i pyłków w pomieszczeniach.

Decentralized ventilation with heat recovery)

Niezależna wentylacja z odzyskiem ciepła

Bardziej zaawansowanym rozwiązaniem wentylacji mechanicznej jest niezależna centrala z odzyskiem ciepła, która jest w stanie zapewnić świeże powietrze dla 1-2 pokoi. Filtruje powietrze zewnętrzne i do pewnego stopnia odzyskuje ciepło z powietrza wywiewanego. Ze względu na niepełną efektywność odzysku ciepła, w okresie zimowym temperatura powietrza nawiewanego może być o 5-6 °C niższa w stosunku do powietrza wywiewanego. 

Centralized air handling unit with heat recovery)

Zintegrowana centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła

Najwyższy poziom komfortu można osiągnąć tylko dzięki zainstalowaniu zintegrowanej centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła z uzupełniającym systemem dystrybucji, który zapewnia energooszczędne powietrze wysokiej jakości w każdym pomieszczeniu w domu lub mieszkaniu. Centrala wentylacyjna zawiera obrotowy lub przeciwprądowy wymiennik odzysku ciepła, dwa wysokiej jakości filtry do wychwytywania pyłu i zanieczyszczeń z zewnątrz oraz zintegrowany automatyczny sterownik zapewniający energooszczędną i ekonomiczną pracę.

01 - Air handling unit

01 Centrala wentylacyjna

Centrale wentylacyjne Airvent zostały zaprojektowane do efektywnej wentylacji domów mieszkalnych lub apartamentów od 50 do 400 m². Wszystkie urządzenia mają kompaktową obudowę i wysoką wydajność odzyskiwania ciepła do 95%. Centrale wentylacyjne nie wymagają żadnego zewnętrznego okablowania, można je podłączyć bezpośrednio do wspólnego źródła zasilania i można je natychmiast uruchomić. Standardowo urządzenia zawierają również kompletny system sterowania, który zapewnia ekonomiczną i wygodną obsługę. Ustawienia są zmieniane na ściennym panelu sterowania z ekranem dotykowym, lub na pilocie

System kanałów

02 System kanałów

Kanały służą do dystrybucji powietrza z centrali wentylacyjnej w pomieszczeniach w naszych domach oraz do usuwania brudnego powietrze na zewnątrz. Całkowita średnica kanałów pozwala ukryć instalację w sufitach lub suficie podwieszanym. Elastyczne przewody są wykonane z wysokoudarowego polietylenu i pasują na wcisk do innych elementów instalacji. Powoduje to bardzo wysoką odporność mechaniczną całego systemu. Wewnętrzna powierzchnia kanału jest gładka, co prowadzi do niewielkich strat ciśnienia w instalacji. Kanały te mogą być stosowane, gdy wymagana jest elastyczność i trwałość. Biorąc pod uwagę ich wysoką sztywność, kanały mogą być również zalane betonem.

03 - Commissioning plenum boxes

03 Kolektory

Nasze kolektory ze stali ocynkowanej są wyposażone w króćce przyłączeniowe służące do łączenia elastycznych przewodów kanałowych tworzących sieć dystrybucyjną w instalacji wentylacji mechanicznej. Kolektory przyłączeniowe mogą być używane zarówno na powietrzu wywiewanym  jak i nawiewanym i są bezpośrednio podłączone do centrali wentylacyjnej za pomocą elastycznego systemu kanałów. Ze względu na niewielkie rozmiary kolektory nie wymagają dużej przestrzeni ani specjalnej instalacji, co pozwala zaoszczędzić miejsce. W razie potrzeby można dostarczyć wszystkie typy kolektorów, również izolowanych, zapewniających lepsze tłumienie dźwięku.

Nawiewniki i wywiewniki

04 Nawiewniki i wywiewniki

Dystrybucja powietrza nawiewanego i wywiewanego w każdym wentylowanym pomieszczeniu naszych domów odbywa się za pomocą okrągłych lub prostokątnych nawiewników sufitowych lub ściennych. Nasze nawiewniki zostały zaprojektowane w taki sposób, aby wykonując swoje zadanie dystrybucji świeżego powietrza z centrali wentylacyjnej do pomieszczeń, pracowały wydajnie i skutecznie, z odpowiednią prędkością napływu powietrza i niskim poziomem hałasu. Każdy z naszych nawiewników ma możliwość indywidualnego ustawienia w zależności od projektowanego przepływu powietrza nawiewanego lub wywiewanego. Wywiewniki ścienne są standardowo wyposażone w przyjazną dla środowiska izolację, która zapobiega przenosenia się hałasu pochodzącego z przepływu powietrza wywiewanego w kierunku wyrzutni. Nawiewniki są standardowo pomalowane proszkowo na kolor RAL 9003 z matowym wykończeniem.

05 - Acoustics

05 Akustyka

W większości systemów wentylacyjnych możemy natknąć się na różne formy hałasu. Najczęściej spotykanym jest oczywiście hałas generowany przez wentylatory centrali wentylacyjnej. Aby zapobiec przedostawaniu się hałasu do części mieszkalnej zalecamy zamontowanie tłumików szumu w systemie kanałowym w pobliżu centrali wentylacyjnej. Jeśli kanały powietrza świeżego i usuwanego są podłączone do zewnętrznej ściany budynku (w pobliżu sąsiedniego domu lub mieszkania) zaleca się również zamontowanie tłumików na tych odcinkach. Więcej Arrow

Automatic control

06 Nawiewniki i wywiewniki

+F53skim poziomem hałasu. Każdy z naszych nawiewników ma możliwość indywidualnego ustawienia w zależności od projektowanego przepływu powietrza nawiewanego lub wywiewanego. Wywiewniki ścienne są standardowo wyposażone w przyjazną dla środowiska izolację, która zapobiega przenosenia się hałasu pochodzącego z przepływu powietrza wywiewanego w kierunku wyrzutni. Nawiewniki są standardowo pomalowane proszkowo na kolor RAL 9003 z matowym wykończeniem. Więcej Arrow