Automatyka

Celem priorytetowym Airvent jest dostarczenie starannie zaprojektowanych i wykonanych urządzeń wentylacyjnych oraz systemów sterowania, które w sposób automatyczny zapewnią zdrowy i przyjemny klimat w pomieszczeniach


Synergia

Aby system wenylacyjny mógł pracować w sposób wydajny musi być zautomatyzowany w sposób umożliwiający dopasowanie się poszczegółnych jego elementów do stale zmieniających się warunków wewnętrznych i zewnętrznych. Gdy system wentylacji i klimatyzacji jest źle zaprojektowany, to nawet najlepsze sterowanie nie poprawi sytuacji na tyle, żeby wszystko działało jak należy. I odwrotnie - najlepszy projekt instalacyjny nie poradzi sobie w sytuacji, w której sterowanie będzie rozbite na kilka części i nie będzie obejmowało układu wentylacji jako całości.

Jeden duży organizm będzie zawsze silniejszy od kliku mniejszych

Obecnie większość nowych budynków projektuje się tak, aby osiągnąć najwyższy możliwy poziom energooszczędności, który określa zarówno łatwą i tanią obsługę jak i dobrze wentylowany obiekt przez cały rok. Jest to możliwe do osiągnięcia tylko w sytuacji, w której stworzony zostanie kompleksowy system automatycznej regulacji, który poprawi ogólną funkcjonalność i możliwości systemu wentylacji i klimatyzacji. Tworząc system, który byłby w stanie elastycznie dostosować sie do wymagań i miałby na celu zapewnienie idealnego klimatu w pomieszczeniach w każdym miejscu i każdym czasie, należy wziąć pod uwagę wszelkie niebezpieczeństwa i przeszkody już na etapie projektowania.

 

 

 

 

Zdolność do adaptacji

Aby osiągnąć przyjmney klimat wewnątrz pomieszczenia należy w spoób ciągły analizować i adaptować nasz system wentylacyjny do zmieniających się warunków wewnętrznych i zewnętrznych. Mimo iż dzisiaj systemy wentylacji projektuje się w oparciu o maksymalne roczne zapotrzebowanie, to często zdarza się w skrajnych przypadkach, że ciepła bądź chłodu brakuje. Nasze rozwiązania automatycznej regulacji potrzafią zapobiec takim sytuacjom.

 

Shifting conditions

1. Godzina 7:50, pokój pusty

Pozycja przepustnicy by-passu: otwarta; ciśnienie powietrza 60 Pa; temperatura zewnętrzna: 22 °C; strumień powietrza: 4,5 l/s

Shifting conditions 02

2. Godzina 8:05; pokój zajęty

Pozycja przepustnicy by-passu: otwarta; ciśnienie powietrza 60 Pa; temperatura zewnętrzna: 23 °C; strumień powietrza: 22 l/s

Shifting conditions 03

3. Godzina 12:00; pokój zajęty

Pozycja przepustnicy by-passu: otwarta; ciśnienie powietrza 95 Pa; temperatura zewnętrzna: 30 °C; strumień powietrza: 27,5 l/s

A+

Nasze rozwiązania

Postanowiliśmy stworzyć proste, elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie optymalizacyjne, które można zastosować w każdym systemie wentylacyjnym lub klimatyzacyjnym naszej produkcji. Śledząc na bieżąco zmieniające się warunki zewnętrzne i wewnętrzne jesteśmy w stanie stworzyć wysoki poziom komfortu w pomieszczeniach jednocześnie obniżając zużycie energii.

 

 

Całkowicie spójne rozwiązanie systemu wentylacji "na żądanie"

A+ to zaprojektowany i wdrożony przez Airvent system sterowania wentylacją budynku. System ten jest w stanie nadzorować całą sieć sterowniczą układu wentylacyjnego i bazuje na obecności trzech głównych komponentów: lokalne sterowniki urządzeń (ControlAir), oprogramowanie optymalizujące (SUM) oraz sieć komunikacyjną (QuickNet), która łączy każdy element. Jakie korzyści daje zastosowanie naszego rozwiązania A+?

 

Zdrowie

Odpowiednio zaprojektowany, energooszczędny system wentylacyjny zapewnia cichy i przyjemny klimat w pomieszczeniach, porawiający jakość naszego codziennego życia.

Wydajność

Dzięki wydajnemu i automatycznemu sterowaniu zapotrzebowaniem na energię oszczędności są natychmiastowe.

Wizualizacja

Za pośrednictwem interfejsu sieciowego SUM użytkownicy są w stanie  śledzić wszystkie operacje, ustawienia alarmów i wiele innych funkcji w obrębie całego systemu HVAC.

Elastyczność

Elastyczne i modułowe rozwiązania systemowe, łatwe do zaprojektowania, montażu, uruchomienia i eksploatacji. 

Odpowiedzialność

Ważnym jest, aby podkreślić, iż oferujemy nie tylko zintegrowane rozwiązanie pakietowe, ale także jesteśmy odpowiedzialni za funkcjonowanie całego systemu.

Prostota

Wszystkie zaprogramowane moduły oprogramowania SUM mają bardzo przejrzyste i specyficzne funkcje optymalizacyjne, co sprawia, że projekt i praca systemu są proste i przejrzyste.

Żywotność

System stworzony na spokojnie od podstaw, przebadany na wszelkie sposoby i przetestowany w wielu różnych środkowiskach będzie służył dłużej.

Architektura systemu

System składa się z trzech głównych elementów: ControlAir, QuickNet, and SUM.

ControlAir
ControlAir – sterownik lokalny

Skuteczne zabezpieczenie wszystkich wewnętrznych instalacji.

Dzisiaj daje się odczuć wyraźny trend, który zakłada, że zintegrowane rozwiązania automatyzacyjne stają się naturalną częścią instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. W wyniku tego opracowaliśmy ControlAir, lokalny sterownik dedykowany do naszych produktów systemowych, takich jak centrale wentylacyjne, belki chłodzące i regulatory przepływu powietrza. Każde pomieszczenie i strefa w budynku posiada własne zapotrzebowanie na wentylację oraz zapotrzebowanie na chłodzenie / ogrzewanie. Jedynym zadaniem ControlAir jest szybkie obsługiwanie stale zmieniającego się popytu w tych lokalizacjach.

Cechy ControlAir

 
Plug and play

Połączenie ControlAir z oprogramowaniem SUM porzez sieć QuickNet pozwala użytkownikowi systemu monitorować warunki klimatyczne w poszczególnych pomieszczeniach oraz strefach.

Zintegrowana wydajność

Dzięki zintegrowanym regulatorom, których główną funkcją jest sterowanie grzaniem, chłodzeniem oraz przepływem powietrza, system jest optymalizowany w bardzo energooszczędny sposób.

Niezawodność

Sterownik ControlAir został stworzony przy użyciu precyzyjnej technologii PCB i charakteryzuje się długą żywotnością oraz niezawodnością pracy.

Kompleksowa kontrola

Dostępne z wbudowanym czujnikiem CO₂ oraz czujnikami ruchu. ControlAir steruje strumieniem powietrza, chłodnicą i nagrzewnicą.

Kompatybilność

Opracowany indywidualnie do obsługi belek chłodzących oraz zwykłych i indukcyjnych jednostek VAV, dostarczany w formie zmontowanej i wstępnie skonfigurowanej w celu uproszczenia instalacji na budowie.

Gwarancja

5 lat gwarancji w przypadku uruchomienia i serwisowania przez serwisy autoryzowane Airvent.

ControlAir dla indukcyjnych jednostek VAV

Sterowanie dopływem świeżego powietrza ze zintegrowanym systemem by-pass i systemem przepustnic; Wbudowany czujnik CO₂ i pomieszczeniowy czujnik temperatury; Sterowanie zaworem grzewczym w oparciu o temperaturę pomieszczenia; Sterowanie światłem, zarówno do zintegrowanych, jak i zewnętrznych opraw oświetleniowych; Podłączenie do zintegrowanych i / lub zewnętrznych czujników ruchu.

ControlAir dla regulatorów BASiQ

Zaprojektowany do stałej kontroli przepływu powietrza w systemie kanałów; Sterowanie siłownikiem przepustnicy ze wskazaniem położenia dla  optymalizacji ciśnienia; Wbudowany czujnik temperatury; Wbudowana opcja czujnika CO₂ do kontroli jakości powietrza; Sterowanie zaworem grzewczym w oparciu o temperaturę pomieszczenia; Zewnętrzne sterowanie oświetleniem; Może być podłączony do zewnętrznych czujników ruchu.

ControlAir do aktywnych systemów belek chłodzących

Sterowanie zaworem chłodzenia i ogrzewania w oparciu o temperaturę pomieszczenia. W trybie chłodzenia fabrycznie zamontowany czujnik temperatury skroplin zapewniający niezbędną ochronę kondensatu przed zamarznięciem; Kontrola dopływu świeżego powietrza (włącz / wyłącz - obecność / brak);  Sterowanie światłem, zarówno do zintegrowanych, jak i zewnętrznych opraw oświetleniowych; Podłączony do zintegrowanych i / lub zewnętrznych czujników ruchu.

SUM

Oprogramowanie optymalizacyjne SUM

Pełna kontrola w odniesieniu do warunków wewnętrznych i zewnętrznych

Największe oszczędności energii będą miały miejsce tylko w sytuacji, w której kontrolę nad wentylacją będzie miał system automatyczny, dopasowujący ustawienia do aktualnego zapotrzebowania. W celu zwiększenia funkcjonalności ControlAir opracowaliśmy własne oprogramowanie do zarządzania systemem. Maksymalizuje ono oszczędność energii i umożliwia użytkownikowi wizualizację parametrów pracy.

SUM - Oprogramowanie systemu wentylacji

SUM to przemysłowy serwer Plug & Play, dostarczony z zaprogramowanymi modułami optymalizującymi. Dzięki połączeniu z siecią Internet, SUM można łatwo obsługiwać z odległych miejsc na wielu platformach. Naszym celem leżącym u podstaw rozwoju SUM było posiadanie kompletnego i przejrzystego wglądu w parametry klimatyczne w kontrolowanych pomieszczeniach. Dzięki aplikacji internetowej SUM użytkownicy są w stanie doprecyzować wszystkie ustawienia systemu wentylacji dla każdego pomieszczenia, strefy lub piętra w budynku, które następnie SUM będzie automatycznie kontrolował. SUM integruje wszystkie elementy automatyki systemu ControlAir (w tym sterownik centrali AltiPlex R CA-Plex) w przejrzystym i przyjaznym użytkownikowi interfejsie (UI). UI oparty na planie budynku zapewnia użytkownikowi łatwą kontrolę systemu. SUM archiwizuje wszystkie parametry pracy systemu, które można wyświetlać za pomocą przejrzystego wykresu.

 

SUM features

Optymalizacja

SUM jest systemem opartym na sterowaniu porzez sieć instalacją wentylacyjną, utworzonym dla potrzeb belek chłodzących i systemu VAV.

Moduły

Oprogramowanie SUM składa się z modułów, które zostały zprojektowane z wykorzystaniem konkretnych, przejrzystych i niezawodnych funkcji optymalizacyjnych.

Elastyczność

Dzięki prostej konfiguracji możliwe jest dodawanie kolejnych funkcji dopasowujących su=ystem do wymagań konkretnego projektu.

Pełny przegląd

SUM WebApp zapewnia kompleksowy podgląd wszystkich podłączonych do systemu urządzeń i integruje wszystkie sterowniki ControlAir w budynku.

Interfejs przyjazny użytkownikowi

Dzięki przejrzystemu i przyjaznemu interfejsowi aplikacja SUM Web App zapewnia użytkownikowi informację zwrotną z całego systemu wentylacyjnego.

Ustawienia - nic prostszego

Wszystkie funkcje są dostępne w aplikacji internetowej SUM, gdzie użytkownik może zoptymalizować i dostować parametry do aktualnego zapotrzebowania.

SUM – Moduły

Optymalizacja, komfort i kontrola.

Moduły - funkcje standardowe

SUM Web App jest aplikacją składającą się z wstępnie zaprogramowanych modułów z funkcjami optymalizacji i sterowania. Moduły te zapewniają przejrzystą, prostą i niezawodną funkcjonalność oraz umożliwiają podgląd całego systemu. Są podzielone na różne klasy, w zależności od określonych zadań. Ilość modułów jest uzależniona od wielkości systemu wentylacyjnego. Zestawienie standardowych funkcji może służyć jako opis systemu wentylacyjnego.

SPC - System Pressure Control

SPC - Kontrola ciśnienia

Aby kontrolery stref VAV-BASiQ działały prawidłowo centrale wentylacyjne muszą zapewnić odpowiednie ciśnienie w instalacji. Wartość zadaną określa moduł SPC. Nastawa ciśnienia jest regulowana tak, aby przynajmniej jedna przepustnica strefowa była całkowicie otwarta. Ponieważ poziom ciśnienia w instalacji jest na bieżąco regulowany w zależności od warunków i zapotrzebowania w poszczególnych strefach możemy zaoszczędzić znaczną ilość energii w porównaniu do tradycyjnych instalacji z regulatorami stałego ciśnienia. Intensywność wentylacji w budynku zależy od parametrów powietrza zewnętrznego, natomiast nigdy nie spada poniżej nastawy określającej minimum. Ciśnienie w instalacji zmienia się wtedy w zależności od temperatury zewnętrznej oraz ustawionej krzywej ciśnienia.

ZPC - kontrola ciśnienia w strefach

Każda strefa jest stale kontrolowana pod względem panującego w niej ciśnienia. Rzeczywista zadana wartość ciśnienia jest uzależniona od temperatury zewnętrznej i stale regulowana poprzez moduł ZPC. Sygnał jest wysyłany do przepustnic strefowych VAV Basiq, które dopasowują wydajność central wentylacyjnych do aktualnego zapotrzebowania. Pełna wydajność central jest wymagana jedynie w bardzo ciepłe dni.

PRIMA - Primary Air Temperature Control

PRIMA - Podstawowa kontrola temperatury powietrza

Emperatura powietrza pierwotnego jest kontrolowana przez moduł PRIMA. Podobnie jak w modułach ZPC, PRIMA również pracuje w oparciu o temperaturę powietrza zewnętrznego. Centrala wentylacyjna dostarcza podgrzane powietrze w ziemie i schłodzone latem.

CWC - Kontrola wody lodowej

Temperatura wody lodowej do belek chłodzących jest kontrolowana przez moduł CWC. Podstawowa nastawa temperatury wody lodowej jest zależna od temperatury zewnętrznej. Aby uniknąć zjawiska kondensacji minimalną nastawę temperatury wody określa punkt rosy. Obliczona nastawa temperatury jest przesyłana do agregatu porze system ModBUS lub porzez sygnały analogowe z dołączonego modułu ControlAir IO.

DRIFT - Automatic Set-point Adjuster

DRIFT - Automatyczny regulator nastawy

Jeśli różnica temperatur wewnętrznej i zewnętrznej jest zbyt wysoka, osoba wchodząca do pomieszczenia może odczuć szok termiczny. Przy pomocy DRIFT stworzyliśmy bezpieczny sposób na zapewnienie maksymalnego komfortu cieplnego gdy wchodzimy lub wychodzimy z klimatyzowanego środowiska.Moduł DRIFT zapewnia automatyczną regulację punktów nastawy podczas letnich ekstremów. Temperatura wewnętrzna jest zwiększana stopniowo, małymi krokami, gdy temperatura zewnętrzna wzrasta powyżej pewnego poziomu. Skumulowana ilość ciepła jest odbierana wraz z nocnym chłodzeniem lub swobodnym chłodzeniem budynku aby umożliwić bardziej ekonomiczną pracę agregatów chłodniczych.

WAVe - Wentylacja wakacyjna

Moduł WAVe zapewnia automatyczną funkcję start/stop w trybie obecności. Centrala wentylacyjna może być sterowana bez nastaw kalendarzowych w zegarze. Takie nastawy mogą się odbywać automatycznie w odniesieniu do indywidualnych potrzeb budynku. W trybie obecności moduł WAVe zapewnia wentylację bazową w krótkich cyklach sart/stop. Gdy zintegrowane czujniki ruchu wykażą obecność SUM automatycznie wyczuje, w której strefie należy zwiększyć wydajność central.

QuickNet

QuickNet

Sieć

QuickNet został stworzony w celu zapewnienia bezpiecznego i szybkiego  ze wszystkimi komponentami systemu automatyki takimi jak SUM i ControlAir. Język QuickNet jest najłatwiejszym sposobem komunikacji w systemie. Do najprostszej sieci QuickNet możemy podłączyć do 254 jednostek w jednej pętli.Można tworzyć kolejne pętle przy pomocy switcha.

1

 Pierwsze piętro

2 Drugie piętro

A Switch

B SUM PC

Quicknet system

Cechy QuickNet

 
Szybki i bezpieczny

Szybka i bezpieczna sieć komunikacji przeznaczona dla jednostek ControlAir.

Prostota

Łatwa konfiguracja sieci przewodowej, w której QuickNet łączy kolejną jednostkę QuickNet z porzednią w sposób szeregowy.

Wszystko w pętli

W jednej pętli może pracować do 254 jednostek ControlAir.

Możliwość rozbudowy

Jeden switch obsługuje 6 pięter w budynku. Po dodaniu kolejnego liczba pięter nie stanowi problemu dla QuickNet.

Podłączenie

Nie są wymagane żadne ustawienia sieciowe, wystarczy instalacja i podłączenie magistrali.

 

 

Dla kogo został stworzony system Airvent A+?

Who is Airvent’s system for?

Inwestorzy

 • Oszczędność dla właściciela nieruchomości dzięki optymalizacji parametrów pracy
 • Niższe koszty inwestycyjne dzięki małemu zapotrzebowaniu na miejsce w systemie kanałów oraz w samej centrali wentylacyjnej
 • Zwiększona wygoda, komfort i wydajność dla użytkownika
 • Ułatwia wynajem i zwiększa przychód z wynajmu pomieszczeń, co zwiększa wartość nieruchomości
 • Automatyczna praca
 • Gwarancja
Projektanci

Projektanci

 • Ograniczony wpływ na środowisko i niższe wydatki na energię dzięki niższemu jej zużyciu
 • Nasze rozwiązania charakteryzują się prostą i specyficzną funkcjonalnością, która ułatwia projektowanie
 • Jeden dostawca, jedna odpowiedzialność
 • Otwarta komunikacja zarówno centralnie jak i na poziomie pomieszczenia   Elastyczny i adaptacyjny system. Kilka korzystnych programów optymalizacyjnych dla klimatyzacji komfortu w zależności od zapotrzebowania
Instalatorzy i użytkownicy

Instalatorzy i użytkownicy

 • Opłacalne rozwiązania systemowe
 • Efektywny montaż i uruchomienie urządzeń typu plug&play oszczędza czas i pieniądze
 • Kompleksowy i przyjazny dla użytkownika monitoring klimatu wewnątrz budynku oraz łatwa modyfikacja nastaw
 • Własne oprogramowanie ułatwia obsługę i regulację
 • Wyświetlanie rzeczywistych parametrów klimatu wewnątrz budynku ułatwia regulację, kontrolę, obsługę i serwis

FAQ

System zarządzania budynkiem

Wolelibyśmy raczej nazwę centrum zarządzania klimatem w budynku. Wyobraź sobie sterownik centrali wentylacyjnej, ale nieco większy, obejmujący swym zasięgiem cały system wentylacyjny w budynku.

Nie potrzebuję systemu zarządzania. Regulatory pomieszczeniowe mogą pracować przecież samodzielnie.

To oczywiście uzasadnione twierdzenie. Skupiliśmy się na maksymalnej wydajności, zachowując łatwość obsługi i najlepszą możliwą jakość powietrza w pomieszczeniach. Nie zapominajmy, że najwyższe oszczędności energii można osiągnąć tylko dzięki inteligentnym, precyzyjnym i kontrolowanym zapotrzebowaniem działaniom. Centrala wentylacyjna i lokalne regulatory w pomieszczeniach nie są w stanie niezależnie działać w sposób energooszczędny.

System zarządzania może być zbyt skomplikowany, często powodując niepotrzebne problemy.

System zarządzania SUM zbudowany jest z modułów. Działanie wstępnie zaprogramowanych i wstępnie skonfigurowanych modułów jest transparentne i łatwe do zrozumienia.Przejrzysty interfejs systemu został opracowany specjalnie z myślą o użytkowniku.                                                                    

Dlaczego potrzebuję systemu kontroli ciśnienia w strefie?

Naszym zdaniem kontrola ciśnienia jest kluczem do osiągnięcia najwyższej wydajnościpodczas pracy. System sterowany zapotrzebowaniem musi mieć stałą kontrolę ciśnienia. Intensywność wentylacji zależy od warunków zewnętrznych, ale zapewnia wentylację obiektu przez cały czas. Maksymalna wydajność systemu wentylacyjnego jest faktycznie używana tylko w najcieplejsze dni w roku.

Czy SUM może być podłączony do tradycyjnego systemu zarządzania budynkiem?

Tak, protokoły Modbus RTU i Modbus TCP / IP są dostępne na życzenie.

Ile kosztuje punkt danych?

System zarządzania SUM nie jest mierzony punktami danych. Koszt zależy przede wszystkim od wielkości układu oraz liczby i rodzaju wybranych modułów SUM. Nasz system jest bardzo zrozumiały, co ułatwia konfigurowanie planu budżetowego dla systemu.                                                  

Czy można również sterować systemami chłodzenia i ogrzewania?

Tak, SUM zawiera moduł, który jest w stanie kontrolować pompy obiegowe systemów chłodzenia i ogrzewania.

Mam budynek wielopiętrowy. Który interfejs użytkownika powinienem zamówić?

SUM zapewnia kompleksowy widok układu dla każdego piętra budynku, a także listę pokoi. Pokoje i układy mogą być wyświetlane zgodnie z numerem piętra.

Co jest wymagane do działania systemu?

Gniazdo 230VAC w serwerowni. Wszystkie elementy SUM są wstępnie zaprogramowane w Airvent. Po instalacji na miejscu system działa natychmiast.

Co się stanie, jeśli wystąpi błąd?

SUM jako optymalizator systemu nie działa krytycznie dla systemu. Bez działającego SUM regulatory centralne i pomieszczeniowe będą nadal działać zgodnie z ostatnimi ważnymi ustawieniami.

Czy użytkownicy mogą „zamknąć” system?

Różne poziomy dostępu dla użytkowników zapewniają bezpieczną pracę.

Elementy systemu A+

System elements 1/3

BASiQ

DUO

DUO

ZPM

ZPM

SUM PC

SUM PC

System elements 2/3

Switch

QuickNet

QuickNet

ControlAir

ControlAir

Light relay box

Light relay box

Referencje

W poniższych budynkach nad klimatem w pomieszczeniach czuwa system A+

Family Hotel

W 65 pokojach Hotelu Family w Balastya czyste i komfortowe powietrze zapewniają belki chłodzące. Dodatkowo zainstalowano jednostki indukcyjne VIT w 7 strefach w hotelu. System wentylacyjny  jest w pełni zautomatyzowany i kontrolowany przez nasz system sterowania, który automatycznie dostosowuje intensywność wentylacji i temperaturę pomieszczeń do warunków panujących zarówno wewnątrz hotelu jak i  na zewnątrz.

Airrail Center Frankfurt

W 2010 roku dostarczyliśmy 590 belek chłodzących typu PassiveAir do długiego na 660m Frankfurt Airrail Center, znanego również jako Squaire mieszczącego dworzec kolejowy, centrym handlowe i kompleks biurowy.