Webshop felhasználási feltételek és jogi nyilatkozat

I. Webshop használata

Az AIRVENT Weboldalán történő megrendelés regisztrációval és regisztráció nélkül is lehetséges. Az egyéni kedvezménnyel rendelkező Vevők azonban e kedvezményeiket csak regisztrált Vevőként, ügyfélfiókjukba bejelentkezve leadott megrendelés esetén érvényesíthetik.

1. Webshop regisztráció

A Vevő jogosult a Weboldalon személyes ügyfélfiókot létrehozni. Az ügyfélfiók célja a Vevő azonosítása, számlázási és szállítási adatainak, egyéni kedvezményeinek rögzítése és a számlázás során ezek érvényesítése, Vevői élmény fokozása Termékek Kedvencként történő megjelölésével és ekként későbbi visszakeresésük elősegítésével.

2. A regisztráció menete

2.1. A Weboldal regisztráció menüjében a Vevő megadja a megjelölt személyes adatait és a vonatkozó négyzet bejelölésével azoknak az Adatkezelési Tájékoztató szerinti kezeléséhez hozzájárul, valamint az ÁSZF-et, a jelen Felhasználási Feltételeket és a Jogi nyilatkozatot elfogadja, majd a „Regisztrálok” gombra kattintva a regisztrációját elküldi.

2.2. A regisztráció az azt visszaigazoló, a Vevő megadott e-mail címére küldött levélben szereplő linkre kattintással véglegesíthető. A link 48 óráig aktív, ezt követően a regisztráció folyamatát az elejéről kell kezdeni az adatok bevitelével.

2.3. A Vevő a regisztrációját bármikor megszüntetheti az ügyfélfiók „Regisztráció törlése” menüpont alatt.

2.4. Az AIRVENT jogosult visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a Vevő valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs adatlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a regisztráció célja nem a Webáruház rendeltetésszerű használata. Az AIRVENT jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a Weboldal, Webáruház használata (böngészés, illetve megrendelés) esetén a Vevő részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.

3. Az ügyfélfiók használata

3.1.    A regisztrációval létrehozott ügyfélfiókba a Vevő bármikor beléphet a regisztráció során megadott e-mail címe és jelszava felhasználásával.

3.2. Vevő vállalja, hogy a regisztráció során megadott adatokat a valóságnak megfelelően frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. A korábban rögzített adatok megváltoztatására regisztrált Vevő esetén a bejelentkezés után, az ügyfélfiókban van lehetőség. Az adatok megváltoztatása a már elküldött megrendelések adatait nem módosítja. Az adatmódosítással kapcsolatos további kérése, kérdése esetén kérjük, forduljon az AIRVENT-hez.

3.3.  A Vevői hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) biztonságát az AIRVENT az Adatkezelési tájékoztatóban leírtaknak megfelelően biztosítja. Ezen adatokat a Vevő köteles titokban tartani, illetve a Vevő maga is köteles megelőzni az ügyfélfiókjához történő jogosulatlan hozzáféréseket. Ennek keretében különösen köteles arra ügyelni, hogy bejelentkezést követően a rendszert ne hagyja felügyelet nélkül, az ügyfélfiókból annak használatát követően kijelentkezzen. Figyelem, a böngésző bezárásával a kijelentkezés nem valósul meg automatikusan. Amennyiben Vevő tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszóval bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az AIRVENT-et. Az AIRVENT az illetéktelen személyeknek az ügyfélfiókokhoz való hozzáféréséből eredő károkért csak akkor felel, ha az illetéktelen hozzáférés az AIRVENT adatvédelmi rendszerének hibája miatt merült fel.

4. Kedvenc termékek

A bejelentkezett Vevő a Szív ikonra kattintással megjelölheti az általa elmenteni kívánt Termékeket, amely az ügyfélfiók Kedvencek menüjéből kereshetők vissza. Ismételt kattintással a megjelölés visszavonható.

5. Termék megrendelés menete

5.1. A megrendelni kívánt Terméket a Termék adatlapján elhelyezett Kosár ikonra kattintással tudja a Vevő az előzetesen beállított darabszámban a Kosarába helyezni. A Termék Kosárba helyezésekor a jobb felső sarokban megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a termék elhelyezésre került a Kosarába. Az információs ablak bezárásával vagy az oldal információs ablakon kívüli részére kattintással a Vevő tovább folytathatja a vásárlást vagy a Kosár gombra kattintva a Kosárba léphet.

5.2. Ha a Vevő a vásárlás folytatását választotta, akkor a Kosár tartalmát bármikor ellenőrizheti az egérmutató Kosár ikonra való húzásával, egy felugró ablak segítségével. E felugró ablakban a „Kosár” feliratra kattintva juthat el virtuális Kosarához, és kezdheti el a megrendelés folyamatát.

5.3. A Kosár megnyitásával a Vevő megjelenítheti a Kosár tartalmát, azt módosíthatja. A Termékek kiválasztásának folyamatát a Vevő bármikor megszakíthatja, a Kosárba helyezett Termékeket korlátozás nélkül törölheti, vagy módosíthatja.

5.4. A Kosár tartalmának véglegesítését követően a Vevőnek a „Kasszához” feliratra kattintva a megjelenő felületen lehetősége van a megrendelői adatok megadására. Amennyiben a Vevő korábban az ügyfélfiókjába bejelentkezett, megrendelői adatait a rendszer betölti, ezeket ellenőrizheti. Nem regisztrált Vevők átnavigálhatnak a regisztrációs felületre vagy regisztráció hiányában is jogosultak vendégként leadni a megrendelést. Vendégként történő vásárlás esetén a Vevő köteles a megrendelő űrlapot hiánytalanul kitölteni.

5.5. A Vevő a ”Tovább az adatellenőrzéshez” gombra kattintással egy, a megrendelését összesítő oldalra jut, ahol le tudja ellenőrizni a megadott adatok helyességét, illetve a Kosár tartalmát, a választott átvételi módot. Ha a Vevő módosítani szeretne a megrendelésen vagy az adatokon, azt visszalépést követően teheti meg. 

5.6. Amennyiben a Vevő az adatok és a Kosár tartalmát ellenőrizte, a „Vásárlás" gombra kattintással véglegesíti megrendelését és bankkártyás fizetés esetén átlép a banki fizetési felületre. 

5.7. A megrendelést az AIRVENT csak akkor fogadja be, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi kötelező mezőt maradéktalanul kitölti, az ÁSZF-t és az Adatkezelési Tájékoztatót elfogadja. (Ha a Vevő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap az AIRVENT-től.)

5.8. A megrendelés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Vevő felel. Az AIRVENT kizárja mindenfajta felelősségét, amely a Weboldalon / Webáruházban a Vevő által megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Vevő kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a Weboldalon / Webáruházban. 

5.9. A megrendelés elküldését követően a Vevő nem jogosult módosítani a megrendelni kívánt Termékkel kapcsolatos feltételeket (pl. a kiválasztott Termékek körét, mennyiségét, stb.). Amennyiben a megrendelést követően merül fel bármilyen módosítási igény, úgy a Vevőnek fel kell vennie a kapcsolatot az AIRVENT-tel.

5.10. A megrendelés fentiek szerinti elküldése a Vevő részéről ajánlatnak minősül, amely a Vevő részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy az AIRVENT a Vevő ajánlatát elfogadta, és a szerződés létrejönne.

6. Megrendelés feldolgozása

6.1. Az AIRVENT a rendelés beérkezése után automatikusan egy kézhezvétel megerősítését tartalmazó elektronikus levelet küld, amely azt igazolja, hogy a Vevő rendelését az AIRVENT megkapta; ez azonban nem jelenti a Vevő ajánlatának elfogadását, csupán annak megerősítését, hogy a megrendelés az AIRVENT-hez beérkezett.

6.2. A szerződés a Vevő és az AIRVENT között a megrendelés AIRVENT általi elfogadásával jön létre. Az AIRVENT a megrendelés elfogadásáról külön e-mailben küld visszaigazolást a megrendelés beérkezését követő legkésőbb 3 munkanapon belül a Vevő által a megrendelés során megadott e-mail címre.

6.3. Ha a visszaigazolás 3 munkanapon belül nem érkezik meg a Vevő részére, akkor a Vevő ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Vevőt nem köti a megrendelés és nem köteles a Termék átvételére.

6.4. Az AIRVENT fenntartja a jogot, hogy „Raktáron” lévőként feltüntetett, ám időközben elfogyott, hiányos, vagy nem utánrendelhető termékre a szerződéskötést visszautasítja, amelyről a Vevőt értesíti, az esetleges teljesített fizetés visszautalása mellett.

6.5. Amennyiben a „Rendelhető”- ként feltüntetett Termék nem beszerezhető a megjelölt szállítási határidőben, de legfeljebb 7 napon belül, az AIRVENT jogosult a már megkötött szerződéstől elállni, amelyről a Vevő értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Vevő számára haladéktalanul visszautalja az AIRVENT.

6.6. A megrendelés visszautasítása vagy az AIRVENT elállása folytán a Vevő az AIRVENT-tel szemben semmilyen jogcímen további igényt érvényesíteni nem jogosult.

6.7. A Webshop-on keresztül létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett megrendelési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket az AIRVENT a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

II. Jogi nyilatkozat

1. A Weboldalon és a Webáruházban megjelenített termékképek illusztrációnak minősülnek.

2. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Weboldal teljes tartalma és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, szoftverek és más részek szellemi tulajdonjogi védelem alatt állnak, és ezek kizárólagos jogosultja az AIRVENT.

3. Az AIRVENT megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért felelősségét kizárja. 

4. Az AIRVENT nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

5. A Weboldalon adott esetben találhatóak olyan linkek is, amelyek az AIRVENT-től független, harmadik személyek által üzemeltetett más weboldalakra mutatnak, illetve hirdetések, amelyek nem az AIRVENT szolgáltatásaival kapcsolatosak. Az ilyen linkek, illetve hirdetések elhelyezése nem jelent az AIRVENT által az adott weboldal, szolgáltatás tartalmával kapcsolatban vállalt bárminemű szavatosságot vagy garanciát, így az AIRVENT az ilyen idegen weboldalakért és azok tartalmáért, valamint szolgáltatásokért mindennemű felelősséget kifejezetten kizár.

6. Abban az esetben, ha bármi, amit a Weboldal tartalmaz ellentétes vagy össze nem férő az AIRVENT ÁSZF-jével, ez utóbbi élvez elsőbbséget, kivéve, ha jogszabály ezt nem teszi lehetővé.