Garancia

1. Az AIRVENT a jogszabályon alapuló kötelező jótállás keretén kívül az általa gyártott vagy forgalmazott Termékekre 1 év jótállást vállal. Az AIRVENT által forgalmazott, de más által gyártott Termékek esetén az AIRVENT által vállalt jótállás a gyártói jótállásban foglalt feltételekhez igazodik, amennyiben azok az itt rögzítetteknél szigorúbb feltételeket, korlátozásokat írnak elő (pl. 1 évnél rövidebb jótállási időtartam, beüzemelésre, karbantartásra vonatkozó előírások betartása, stb.).

2. Az egyes Termékre vonatkozó jótállás részletes feltételeit a vonatkozó jótállási jegy részletesen tartalmazza.

3. A jótállási határidő a Termék Vásárló részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést az AIRVENT vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

4. Az AIRVENT által vállalt jótállási jogokat a termék tulajdonosa a jótállási idő végéig az AIRVENT-nél közvetlenül a jótállási jeggyel, illetve számlával érvényesítheti. Az AIRVENT által forgalmazott, más által gyártott Termékekre vállalt gyártói jótállást a Vásárló közvetlenül a gyártóval szemben érvényesítheti.

5. Az AIRVENT által vállalt jótállás a légkezelő és a folyadékhűtő berendezések kivételével az AIRVENT székhelyén vagy telephelyén érvényesíthető (telephelyi garancia). A légkezelő és folyadékhűtő gépek bevizsgálása, javítása az üzemeltetés helyén történik, illetve szükség esetén e kategóriába tartozó gépek szállításáról az AIRVENT gondoskodik (helyszíni garancia). Telephelyi jótállás esetén a Terméknek az AIRVENT telephelyére történő szállítási költsége a Vásárlót terheli. Helyszíni jótállás esetén pedig, amennyiben a jótállási igény megalapozatlannak bizonyul, a jótállási igényt érvényesítő személy köteles az AIRVENT részére az általa végzett helyszíni kiszállás költségét megtéríteni a kiszállás idején hatályos „AIRVENT szerviz díjtáblázat” szerint.

6. A Systemair gyártmányú folyadékhűtő-hőszivattyú-freecooler termékkör esetén a jótállás feltétele, hogy a berendezés beüzemelését Systemair képzéssel rendelkező szakemberek végezzék. Az ilyen képesítéssel rendelkező szakemberekről az AIRVENT kérés esetén tájékoztatást nyújt. A jótállás további feltétele a rendszeres karbantartás erre jogosult, Systemair képzéssel rendelkező szakemberek által történő igazolt elvégzése.

7. Az AIRVENT a jótállási kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a Termék Vásárló részére való átadását követően keletkezett, így például, ha a hiba

  • Szakszerűtlen, illetve a beüzemelési tájékoztatótól eltérő üzembe helyezésből (amelyet nem az AIRVENT vagy megbízottja végzett);
  • Túlterhelésből, erőszakos külső behatásból, sérülésből, beázásból, helytelen tárolásból, rongálásból, a Vásárló által végzett szállítás során;
  • A használati-kezelési útmutatótól eltérő vagy egyéb okból rendeltetésellenes használatból, szakszerűtlen szerelésből;
  • Valamint egyéb nem gyártási eredetű okból fakad, illetve azt elemi kár, természeti csapás okozta, vagy
  • Ha a kötelezően előírt karbantartási, beállítási munkákat a Terméken nem végezték el (pl. szűrő tisztítás, vagy előírt olaj ill. kenőanyag hiánya, stb.).

 

8. A Termékek beüzemelési tájékoztatójában foglaltak figyelmen kívül hagyása esetén a Termékre vonatkozó jótállás nem érvényesíthető.

9. Nem terjed ki a jótállás a kopó-fogyó alkatrészekre és tartozékokra, a rendeltetésszerű használat természetes következményeként bekövetkezett elhasználódásra (pl. biztonsági berendezések, így különösen füstelszívó ventilátorok, füst- és tűzcsappantyúk vonatkozásában, illetve szűrők telítődése, stb.). Ezekre az alkatrészekre és tartozékokra csak a gyártáskor már meglévő hibák esetén érvényes a jótállás.

10. A villanymotor működtetésű berendezésekre vonatkozóan a jótállás feltétele, hogy a beüzemelést végző személy a beüzemelési jegyzőkönyvet kitöltse, olvasható nevével és pecsétjével ellássa.

11. Nem felel továbbá az AIRVENT, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett.

12. Megalapozott jótállási igény esetén az AIRVENT a termék javítását vállalja. A jótállási igény AIRVENT-tel történő közlését követően az AIRVENT a termék bevizsgálását, a hiba javítását késedelem nélkül megkezdi, a javítás határideje azonban az azonosított meghibásodás jellege és a szükséges alkatrészek rendelkezésre állásától, beszerzés esetén a szállítási határidőtől nagymértékben függ. Az alkatrészek beszerzésének határideje az AIRVENT-en kívülálló körülmény, ezért arra vonatkozóan az AIRVENT a felelősségét kizárja. Az AIRVENT vállalja azonban, hogy mindenkor törekszik a javításnak a körülmények által lehetővé tett legrövidebb idő alatti teljesítésére.

13. A Vásárlót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a kellék- és termékszavatossági jogoktól függetlenül is megilletik.


A fenti garanciával (jótállással) kapcsolatos információk az Airvent Általános szerződési feltételeinek részlete, a teljes leírást ÁSzF oldalunkon olvashatja.

Kapcsolat

Egyéb kérdése volna?

Amennyiben a fentiek között nem talált választ az Önt érintő kérdésre, kérjük forduljon bátran az Airvent munkatársaihoz. Elérhetőségeinket megtalálja kapcsolat oldalunkon